Oor bloedlyn- en ander vloeke (‘n artikel wat jou sal help… of kwaad maak)

Al hoe meer Christene (ook onder Baptiste) word deur snaakse predikers en boeke beïnvloed om die teologie van bloedlyn- en ander vloeke te omhels (en te vrees).  In onlangse maande het ek gehoor van persone wat kwaad word vir iemand, en ander betaal om vloeke oor die persoon uit te spreek.  ‘n Zulu man het ons vertel hoe mense in gesinne van toordery beskuldig word wanneer ‘n albino of ‘n kind met liggaamlike gebrek gebore word.  Maar is dit moontlik dat vloeke wat ander oor jou uitspreek enige effek kan hê?  Ons plaaslike koerant glo dat rowers en kapers vloeke oor ander uitspreek, en dat dít die rede is hoekom dit sleggaan met mense.  Maar volgens die Bybel is dit Gód, en nie die duiwel nie, wat mense op aarde en in die hel vervloek:  “Hoe sal ek vloek wie Gód nie vloek nie?  En hoe sal ek verwens vir wie die Here nie verwens nie?” (Num.23:8).  “Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê:  Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele.” (Matt.25:41).  Daarom kan geen ongelowige God se kinders deur afgodery, toordokters, voodoo magic, okkultiese rituele, ens. vervloek nie, “Want daar is geen towery teen Jakob of waarsêery teen Israel nie…” (Num.23:23).  Let maar op hoe Goliat vir Dawid in die naam van sy gode vervloek het, en hoe hý uiteindelik doodgemaak is (1 Sam.17:43).  Mense wat vloeke oor gelowiges uitspreek se woorde is soos ‘n voëltjie wat in die lug rondvlieg en geen plek kry om te land nie (Spr.26:2).  God het jou lief en sal die vloek in ‘n seën verander (Deut.23:4-5).  Satan self kan nie aan God se kinders vat tensy God dit toelaat nie (Job 1:12, 2:6, 1 Joh.5:18).  As mense regtig dinge oor jou kon uitspreek sodat dit gebeur; hoekom kan jy nie ook positiewe dinge uitspreek, sodat dít gebeur nie?  Wat van dinge soos:  ‘Ek gaan môre ‘n miljoenêr wees…ek sal nooit weer siek word nie…ek kan nie doodgaan nie’?

 

‘n Vrou wat ek besoek het was bekommerd oor die ornament-voëls in haar huis.  ‘n Vriendin het vir haar gesê dat hierdie ornamente vloeke in haar huis inbring, en dat dít die rede is waarom sy huweliksprobleme het.  Om afgodsbeelde uit Hong Kong en okkultiese prente en simbole in jou huis aan te hou, is dom.  Dit verheerlik God nie en die duiwel sal jou versoek om hierdie dinge te aanbid.  Maar geen Christen hoef bygelowig of bang te wees dat ‘n seepsteen renoster uit Zimbabwe, teddiebere uit Duitsland, Spiderman beddegoed, of ‘n ornament-swaard uit Japan, vloeke oor sy huis gaan bring nie.  Daar is mense wat glo hierdie dinge is die oorsaak van huweliksprobleme, finansiële moeilikheid, rebelse kinders, ens.  ‘As jy van hierdie dinge ontslae raak sal jy nie meer probleme hê’, sê hulle.  Skielik is dit nie meer omdat jy sonde doen dat jy hierdie probleme het nie, maar omdat daar ‘getoorde’ produkte van die buiteland in jou huis is.  Nee liewe gelowige.  Jy hoef nie bang te wees dat ongelowiges en die duiwel jou deur hierdie dinge sal vervloek nie.  Moenie fokus op hoe jy vry kan wees van die vloek nie – jy is vry.  Deur sy kruisdood het Jesus jou vrygekoop van die vloek wat die wet meebring (Gal.3:13).  As sy kind is jy dan nou nie meer onder die vloek nie, maar is jy geseën met alle geestelike seëninge in die hemel in Hom (Gal.3:14, Ef.1:3).  En as die almagtige Jesus jou vrygekoop het van die vloek, wie sal waag om jou weer met ‘n vloek te probeer ‘bind’?

 

Nog een punt voordat ek by bloedlynvloeke kom.  Mense sê dat jy nie enige naam vir jou kind kan gee nie.  Hulle redenasie klink so iets:  ‘Die naam wat jy aan jou kind gee is ook iets wat jy oor daardie kind uitspreek.  As jy hom Kobus (Jakobus, Jakob) noem, sal hy ongetwyfeld ‘n leuenaar wees – jy spreek dit dan die heletyd oor hom uit’.  Onsin.  Ek ken baie ‘Kobusse’ wat alles behalwe leuenaars is.  En daar is mense met die naam ‘Beauty’ wat glad nie innerlik of uiterlik mooi geword het, omdat ander dit oor haar uitgespreek het nie.  Volgens die Bybel is hierdie hele ‘uitspreek’ teologie gemors (baie mense gebruik Spr.18:21 om hierdie teologie te verdedig.  Ds. Jannie Vosloo van Parys Baptistekerk het ‘n uitstekende uitleg en verduideliking van hierdie vers.  Jy kan hom gerus by 082 569 1907 kontak en hom hieroor vra).  Hierdie teologie is nie Christenskap nie, maar New Age (soos die topverkoper boek, The Secret).  God alleen kan met ‘n woord dinge skep en laat gebeur (soos in Genesis 1 en Jesus se bediening op aarde).  Die feit dat mense dit ook wil doen, wys hulle wil soewerein wees, op die troon sit, en God wees.  Dis arrogant om die minste te sê.

 

‘n Predikant wat ek geken het, het geglo mense wat sonde in hul voorgeslagte gehad het, moet gaan vir bevryding.  Maar dis nie waar dat jou ongelowige voorvaders se sonde in jou are vloei, sodat jy outomaties homoseksueel sal wees omdat jou pa en oupa so was nie.  Bloedlynvloeke bestaan nie.  Ek betwyfel nie dat ‘n kind deur sy ouers se sonde beïnvloed kan word nie (bv. ‘n kind wat HIV positief gebore word omdat sy ma immoreel was).  Maar dat God ‘n kind straf omdat sy pa gesondig het, is eenvoudig nie waar nie.  Deuteronomium sê:  “Die vaders mag nie vir die kinders, en die kinders mag nie vir die vaders gedood word nie; elkeen moet vir sy eie sonde gedood word.” (Deut.24:16).  En Esegiël:  “Die siel wat sondig, dié moet sterwe; die seun sal nie die ongeregtigheid van die vader help dra nie, en die vader sal nie die ongeregtigheid van die seun help dra nie; die geregtigheid van die regverdige sal op hom wees, en die goddeloosheid van die goddelose sal op hom wees.” (Eseg.18:20).

 

‘Maar wat van Eks.20:5 wat duidelik sê God straf die sondes van pa’s op hulle kinders tot in die derde en vierde geslag van die wat Hom haat?’  Die klem in hierdie vers is op die laaste deel:  ‘…van die wat Hom haat’.  Kinders word gestraf omdat hulle God haat en nie omdat die pá sonde gedoen het nie.  Mense wat glo in bloedlynvloeke moet konsekwent wees en die volgende vers lees:  “…Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat My liefhet en my gebooie onderhou.” (Eks.20:6).  Red God in sy barmhartigheid kinders omdat die pa’s in Hom glo (al glo die kinders nie)?  Word mense nou op grond van ander se geloof gered en nie meer hulle eie nie (skielik het God nie net meer kinders nie, maar ook kleinkinders)?  Die verlossing van Jesus deur die kruis is genoegsaam, en daarom hoef jy nie vir bevryding te gaan omdat die vloek van jou vaders se sonde op jou rus nie.  Petrus skryf:  “omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van ‘n lam sonder gebrek en vlekkeloos” (1 Pet.1:18-19).  Deur sy kruisdood het Jesus jou van die grootste vloek in die geskiedenis bevry:  die vloek van die sondeval deur die ongehoorsaamheid van Adam (Rom.5:12-21, Gal.3:13).  Jy sal nooit weer vervloek word nie en is vry om dié te seën wat jou vervolg en vervloek (Rom.12:14).

 

So, “As die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees.” (Joh.8:36).  Jy hoef nie nog vir bevryding te gaan asof Jesus se kruisdood nie voldoende was nie.  Die teologie van bloedlynvloeke is ‘n lekker manier om, soos Adam en Eva, te ‘blameshift’ en te sê:  ‘My sonde is nie my skuld nie – dis my oupa en oupagrootjie se skuld’.  Die teologie van bloedlynvloeke lei mense weg van Jesus en sy kruisdood af, en versoek ons om te kyk na ‘professionele’ mense wat die vloeke kan breek.  Is Jesus dan nie meer sterk genoeg nie?  En was sy kruisdood vir sondaars nie algenoegsaam nie?

Advertisements