’n Reaksie op gay huwelike in die NG-Kerk

Gay wedding

Soos jy in laasweek se koerant gesien het, het die onlangse NG-Sinode besluit om gay huwelike te aanvaar. Dr. André Bartlett het die saak voorgestel.  Die Vergadering het dit met 102 teen 88 stemme deurgestem.  ‘n Dag later is die herbewoorde mosie met 114 teen 63 stemme aanvaar.  Hierdie stem het nie net opskudding in die NG-Kerk veroorsaak nie, maar in verskillende Christelike kerke in Suid-Afrika.  Hoe moet ons daarop reageer?  ‘n Deeglikse studie van Romeine 1:26-27 sal vir ons wys hoe.

 

Vroue (v.26)

Verlede Vrydag was ek by ‘n debat tussen James White en Graeme Codrington. In die debat het Codrington gesê Romeine 1:26 verwys nie na lesbianisme nie, omdat dit nie algemeen was in die eerste eeu nie.  Volgens hom het Paulus gepraat van Jode wat dit as ‘n skande beskou het dat vroue nie swanger word nie.  Maar volgens die Romeinse digter Juvenal was lesbian aktiwiteit algemeen in die eerste eeu.[1]  Buitendien sal God nie ‘n samelewing straf, omdat vroue swanger wil word, maar nie kan nie.  In v.26 praat Paulus ongetwyfeld van lesbianisme wat in God se oë ‘n skandelike sonde is.

 

Mense is goddeloos en onderdruk God se waarheid (v.18-19). Hulle sien sy heerlikheid in die skepping, maar wil Hom nie eer of dank nie (v.20-21).  Hulle aanbid die skepping eerder as die Skepper (v.22-23).  Dáárom gee God hulle oor aan seksuele sonde (v.24), homoseksuele sonde (v.26-27), en onderstebo denke, sodat hulle allerhande sondes doen en goedkeur (v.28-32).  Mense wat die ware God vir vals gode verruil (v.23) en die waarheid vir die leuen (v.25), sal die natuurlike omgang met die teenoorgestelde geslag verruil vir dit wat teen-natuurlik is (v.26-27).  As jy dus die Skepper-skepping orde omruil (v.23, 25), sal jy die man-vrou orde van Genesis 1-2 omruil (v.26-27).  Enige samelewing wat dít doen wys daardeur dat hulle onder God se oordeel is (v.26, vgl. Genesis 19).  God gee hulle oor aan skandelike drange, sodat hulle hul luste bevredig en hulleself vernietig (v.26-27).  Hulle is soos ‘n trok wat afdraende ry sonder remme.

 

Codrington het by die debat gesê ‘skandelike drange’ verwys na dit wat skandelik was vir die Joodse kultuur. Maar hoekom gee God mense oor en straf Hy hulle vir iets wat teen die kultuur is, maar nie teen die Skrif nie (v.18, 26)?  Codrington het ook gesê dat die dade van v.26 skandelik is, maar nie sondig nie.  Hy is verkeerd, want Paulus koppel ‘skandelik’ aan ‘drange of hartstogte’.  Die Grieks vir drange (pathos) word altyd in die Nuwe Testament gebruik in die konteks van seksuele sonde (v.26, Kolossense 3:5, 1 Tessalonisense 4:5).

 

Volgens Paulus is homoseksuele drange en dade teen die natuur (v.26-27, vgl. Genesis 1:26-27, 2:18-25, Matteus 19:4-6). Volgens party sê Paulus eintlik dat mense wat gay gebore is, nie heteroseksueel moet wees, of andersom nie.  Met ander woorde, jy moenie anders wil wees as wat God jou gemaak het nie.  Maar Paulus sê nie dat gays teen húlle natuur optree nie, maar eenvoudig teen die natuur.  Homoseksualiteit is onnatuurlik.  Twee mense van dieselfde geslag se liggame pas nie biologies bymekaar nie, en hulle kan ook nie kinders kry nie (Genesis 1:28).  Daar is ook geen wetenskaplike bewys dat gays so gebore is nie.[2]  As mense so gebore is, kan hulle nie verander nie.  Tog wys die Skrif en ervaring dat hulle kan (1 Korintiërs 6:11).

 

Daar is mense wat Matteus 19:12 aanhaal om te wys gays is so gebore: “Want daar is persone wat onbekwaam is om te trou, wat van die moederskoot af so gebore is, en daar is persone wat deur die mense onbekwaam gemaak is, en daar is persone wat hulleself onbekwaam gemaak het ter wille van die koninkryk van die hemele.  Wie dit kan vat, laat hom dit vat.”

 

Jesus praat nie hier van gays nie. Hy praat oor die huwelik, egskeiding, hertrou, en enkelskap.  Hy sê dat enkelskap, nie homoseksualiteit nie, die enigste alternatief is vir die huwelik tussen ‘n man en ‘n vrou.  Party mense is enkel omdat hulle so gebore is:  misvormd, gestremd, of geen begeerte om te trou nie.  Ander is enkel omdat hulle ontman is (Jesaja 56).  Ander kies om enkel te bly vir die Koninkryk (1 Korintiërs 7:32).  Die vers het niks te doen met gays, asof party so gebore is, ander so gemaak is, en ander dit kies vir die Koninkryk nie.

 

Mans (v.27)

Kobus en Alan is deel van ‘n Bybelskool. Albei sit ure in om voor te berei vir hulle klasse, maar hulle interpretasies van sekere verse verskil lynreg.  Hoekom verskil hulle?

 

Kobus is ‘n gelowige. Hy glo die Bybel is God se woorde, weerspreek homself nie, is onfeilbaar, foutloos, geïnspireer, die finale gesag vir geloof en lewe, verander nie saam met die tyd of kultuur nie, is die standaard vir alle waarheid, akkuraat in alles wat dit leer (profesie, wetenskap, geskiedenis), algenoegsaam vir lewe en godsaligheid.

 

Voor hy die Skrif bestudeer ondersoek hy sy hart, bely hy die sonde wat die Heilige Gees bedroef, en bid hy volgens Psalm 119:18 vir insig. Hy kyk na die letterlike betekenis van woorde en sinne, bestudeer die agtergrond, kyk na die onmiddellike en breë konteks, vergelyk dit met die res van die Skrif, kyk hoe heilige manne deur die kerk se geskiedenis dit verstaan het, en soek hoe hy dit kan gehoorsaam.  Vir hom moet die betekenis uit die teks self kom (eksegese).

 

Alan glo die Bybel is nie altyd akkuraat nie, weerspreek homself, is nie algenoegsaam nie, is soms outyds en moet aanpas by die tye, is vol van mense se opinies, en is nie die enigste gesag vir geloof en lewe nie. Hy benader die Skrif akademies, buig hom nie neer voor God se Woord nie, maar sit soms in oordeel daaroor, en sê dit is verkeerd op plekke.  Hy is nie ernstig oor ‘n heilige lewe nie, en probeer selfs om sonde uit die Bybel te regverdig.  Hy glo wat die kultuur sê, en wil die Skrif daarby aanpas.

 

Hy verwerp die interpretasie van die kerk deur die geskiedenis, en heg meer waarde aan die interpretasie van mense wat krities is oor die Bybel. Hy bestudeer die Skrif om slim te word, en nie om dit te gehoorsaam nie.  Hy is nie gepla oor eksegese soos Kobus nie.  Hy het klaar besluit wat hy glo, en probeer om die Skrif daarby aan te pas.  Hy lees sy vooropgestelde idees in die teks in (eisegese).  Alan se metode van Skrif-interpretasie is die metode van mense wat pro-gay is.

 

Hoe móét ons dan v.27 interpreteer?

 

Soos die vroue, het die mans die natuurlike omgang verruil vir dit wat teen-natuurlik is, en met begeerte gebrand vir mekaar (v.27). Hierdie vers wys dat God nie net gay dade verdoem nie, maar ook gay aangetrokkenheid of drange (v.26-27).  Gay oriëntasie of neigings is ‘n mite.  Mense sê:  ‘Ek kan nie onthou dat ek ooit gekies het om gay te wees nie.’  Sonde werk op ‘n baie dieper vlak as die mens se wil.  Dit werk in ons wese en harte.  Ek kan nie onthou dat ek ooit gekies het om hoogmoedig te wees of mense te vrees nie, en tog sê die Skrif dis sonde.  Geen gay persoon is per ongeluk wellustig, kyk per ongeluk na gay porn, of klim per ongeluk saam met iemand in die bed nie.  Hulle kies om God se skeppingsorde te verruil (v.26-27).

 

By die debat het Codrington gesê v.27 praat van gay dade met seuns, van gay prostitusie in afgodstempels. Dit is ‘n skoot in die donker, want die teks sê niks van ‘n afgodstempel, prostitute, of jong seuns nie.  Mense wat pro-gay is sê:  ‘Paulus basseer v.27 op Levitikus 18:20 wat gay dade in die konteks van afgodery verbied.  Liefdevolle gay verhoudings is nie verkeerd nie.’  Maar wat van die ander sondes in Levitikus 18?  Is egbreuk, bestialiteit, en bloedskande net verkeerd in die konteks van afgodery, maar aanvaarbaar as jy dit by jou huis doen?  Paulus is nie net teen gay prostitusie, verkragting, en molestering nie.  Hy sê dat die mans brandende luste vir mekaar het (v.27).  Duidelik is alle gay drange en dade skandelik (v.26-27).

 

As ‘n natuurlike gevolg van hulle skandelike dade, ontvang hulle in hul liggame die gepaste straf vir hulle dade (v.27). Paulus verwys moontlik na siektes soos VIGS of ander seksueel-oordraagbare siektes.  Die straf pas by die oortreding.  Die oortreding was seksueel, en daarom is die straf ook seksueel.  Hulle maai wat hulle gesaai het (Galasiërs 6:7-8).

 

Codrington het gewys dat hulle gestraf word vir hulle dwaling, nie vir hulle sonde nie.  Sy punt was om te wys dat die dade van v.27 nie sondig is nie.  Maar die Skrif gebruik die Griekse woord vir ‘dwaling’ (planēs) met verwysing na die ‘dwaalweg van sonde’ (Jakobus 5:20, 2 Petrus 2:18, Judas 11).

 

Hoe moet ons dan reg reageer op die kwessie van gay huwelike in die NG-Kerk? Moenie ‘n blinde oog gooi en maak of dit niks met jou te doen het nie.  Dit het alles met jou te doen.  Hier is vyf redes hoekom ek so sê:

 

[1] Baie van ons het familie, vriende, en kollegas in die NG-Kerk. Help hulle om nie saam met die stroom te gaan nie (Eksodus 23:2).  Wys vir hulle dat die Kerk se interpretasie van die Skrif nie stand hou onder die normale lees van die teks, deeglike eksegese, die interpretasie wat deur die geskiedenis gehandhaaf is nie.

 

Besef ook dat nie almal in die NG-Kerk ‘ja’ gestem het nie. Raai hulle aan om nie in ‘n gemeente te bly wat teen die besluit is, maar nogsteeds hande vat met pro-gay leraars en kerke nie.  As die NG-Kerk gered kan word, moet hulle saam met ander toegewyde Christene ‘n poging aanwend om dit te doen.  Hulle moet by die fakulteit begin en van die nie-behoudende en liberale dosente ontslae raak.

 

As dit ‘n verlore situasie is, moet hulle die Kerk verlaat (2 Korintiërs 6:17) en ‘n gemeente soek wat die Skrif verantwoordelik preek, heilig is, nie mense vrees nie, en gays liefhet en die evangelie van verlossing met hulle sal deel. God ken sy skape en sal hulle uit die vyand se hande red (Johannes 10:27-29, Esegiël 34:10, 22, 13:22-23).

 

[2] Dalk het jy ‘n gay kind, familielid, kollega, of vriend. Wat sal jy sê as hulle jou oor die NG-Kerk se besluit vra?  As jy Jesus liefhet kan jy nie huiwerig ‘ja’ sê, omdat jy nie jou kind wil verloor nie.  Jesus wil hê jy moet Hom meer liefhê as jou familie (Matteus 10:37, Lukas 14:26).  Wees gaaf met jou gay geliefdes, maar moenie hulle sonde goedkeur met jou woorde, dade, of stilte nie.  Moenie vir jou lesbian dogter en haar meisie ‘n kamer in jou huis gereed maak nie.  As jy hulle sonde goedkeur, sal God hulle bloed van jóú hande eis (Esegiël 3:18).

 

Dalk is jy bang jy verloor jou kind as jy vir hom of haar die waarheid vertel. Maar as jy niks sê nie, sal jy vir ewig jou kind verloor in die hel (1 Korintiërs 6:9-10).  As jy die evangelie deel kan jy jou kind se lewe red (v.16, 1 Korintiërs 6:11).  Vir verdere hulp in die saak kan jy my preek op die blog hieroor lees by https://baptistekerkkemptonpark.wordpress.com/2013/11/16/n-oplossing-vir-homoseksualeit/

 

[3] Die NG-Kerk was vir baie jare die gesig van konserwatiewe Christenskap in Suid-Afrika. Ongelowiges in ons land beskou die NG-Kerk se opinie as die Christen-kerk s’n.  As hulle gesê het:  ‘Ons glo nie wat die Bybel oor gays sê nie,’ kon jy dalk nog stilgebly het.  Maar as hulle die Skrif verdraai, móét ons reageer en opstaan vir die waarheid.  Mense moet weet jy kan nie homoseksualiteit uit die Skrif regverdig nie.  Vir nóg argumente kan jy my preek soek met dié titel:  Sê Bybel REGTIG homoseksualiteit is sonde? (sien die link onder voetnota 2).

 

[4] Gays sal lidmate van ons kerk wil word, by ons Teologiese Seminarium wil studeer, en vra of jou ds. hulle sal trou. Jy en buitestaanders moet weet wat ons glo.  Ons glo dat Christene nie in sonde volhard nie.  Ons glo homoseksualiteit is sonde.  Ons glo net Christene kan lidmate van die kerk wees.  Daarom glo ons dat gays nie lidmate kan wees nie.  Ons glo predikante moet gered wees, heilig leef, en seksueel rein wees (1 Timoteus 3:2).  Ons glo dat mense wat in homoseksualiteit of enige ander sonde volhard nie gered is nie (1 Korintiërs 6:9).  Daarom glo ons gays kan nie predikante wees nie.

 

[5] Pro-gay kerke sal ons valslik beskuldig en sê ons haat gays. Soos alle sondaars is gays baie welkom om ons eredienste by te woon, sodat hulle die Woord kan hoor.  Soos alle sondaars sal ons gays vriendelik en met liefde behandel.  Ons sal vir hulle sê:

 

  • Ons was ook hopelose sondaars net soos julle, en het God se straf verdien.
  • Jesus het die straf vir homoseksualiteit en ander sondes op Homself geneem aan die kruis.
  • Jesus skenk graag bekering en vergifnis vir gays en sondaars van elke soort (1 Korintiërs 6:11).
  • Die evangelie is die krag van God om ook sondes soos homoseksualiteit te oorkom (v.16, Titus 2:11-12).
  • God se genade is groter as ons sonde – daar is hoop in Jesus (Romeine 5:20).

 

Hoekom moet ons reg reageer op die saak van gay huwelike in die NG-Kerk? Want as ons die Skrif verdraai, het dit ewige gevolge.  Ons doen dit tot ons eie ondergang (2 Petrus 3:16).

 

Wanneer mense gesond is, dink hulle nie ernstig oor die lewe nie. Maar as hulle ernstig siek word, dink hulle diep na oor die lewe, hulle sonde, God, die hemel, die hel.  Die gay kwessie in die NG-Kerk is so ‘n tyd.  Mense wat voorheen nie ernstig gedink het oor God, die Bybel, sonde, die hemel, en die hel nie, sal nou daaroor dink.

 

Twee jaar gelede het ek oor homoseksualiteit gepreek. Tussen 15 en 30 mense het elke maand my preek op die blog opgesoek.  Nadat die NG-Kerk laasweek oor die saak besluit het, het meer as 250 mense oor ‘n tydperk van sewe dae die preek opgesoek.  Mense is verward en het vrae oor die kwessie.  Ons moet gereed wees om vir hulle ‘n antwoord te gee oor die hoop wat in ons is (1 Petrus 3:15).

[1] Satire 6. Aangehaal in Alvin Schmidt, How Christianity Changed the World, p.89

[2] Sien Edward T. Welch, Blame it on the Brain?, pp.165-171; James Kennedy & Jerry Newcombe, What’s wrong with same-sex marriage, pp.97-110.  Ek gebruik van Welch en Kennedy se argumente in my preek by https://baptistekerkkemptonpark.wordpress.com/2013/11/01/se-die-bybel-regtig-homoseksualiteit-is-sonde/

Advertisements

‘n Oplossing vir homoseksualeit

Two men holding hands

Homoseksualiteit was algemeen in Paulus se dag.  Die apostel skryf:  “Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in dié wat teen die natuur is; en net so het ook die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en in hulle wellus teenoor mekaar ontbrand:  manne het met manne skandelikheid bedrywe en in hulleself die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang.” (Romeine 1:26-27).

 

Die Romeinse digter Juvenal sê dat lesbian aktiwiteit algemeen was in die 1ste eeu (Satire 6 in Alvin Schmidt, How Christianity Changed the World, p.89).  Willaim Barclay sê dat 14 uit die eerste 15 Romeinse keisers in homoseksuele dade betrokke was (The Daily Study Bible:  Letter to Romans, p.25). Tacitus het die Romeinse era so opgesom:  ‘Hoe groter die skande, hoe beter die plesier’ (Ibid, p.24).  Keiser Commodus het 300 byvroue en 300 seuns as seksslawe gehad (Schmidt, p.86).  Vandag wil NAMBLA (North American Man/Boy Love Association) dit weer so hê:  “[NAMBLA] seeks to remove all present legal restriction in regard to sex between adult males and boys.” (p.87).  Die National Education Association (NEA) vra dat homoseksualiteit as ‘n alternatiewe leefstyl in laerskole geleer moet word (p.88).  Stuart Olyott is reg:  ‘A nation filled with sexual perversions is a nation already under judgement – and ripe for worse, as the Old Testament history of Sodom and Gomorrah testifies.’ (Romans, p.13).  Laat ons treur oor ons land, vir haar bid, die evangelie suiwer en kragtig verkondig en ons lig helder laat skyn (Matteus 5:16).

 

Die individu se plig

[1] Moenie die skuld op ánder plaas nie.  Moenie sê jy is so gebore nie (sien my preek getiteld:  ‘Is homoseksualiteit REGTIG sonde?’).  Moet ook nie jou ouers, ander se sonde teen jou of die samelewing beskuldig nie.  As jy jou onbetrokke ouers die skuld gee, sal jy na húlle kyk vir die oplossing en nie na Christus nie.  Daar kan geen vergifnis en herstel wees totdat jy nie erken dat jý skuldig is nie (Spreuke 28:13, 1 Johannes 1:9).  Dit mag wel jare neem om sondige begeertes dood te maak, maar homoseksuele dade kan dadelik stop:  “Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloën, ingetoë en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe” (Titus 2:11-12).

 

[2] Glo in krag van evangelie, die Heilige Gees, God se beloftes en gebed:

 

“Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is ‘n krag van God tot redding vir elkeen wat glo” (Romeine 1:16).

 

“So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus, onse Here.  Laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie.  En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julleself tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God.  Want die sonde sal oor julle nie heers nie; want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade.” (Romeine 6:11-14).

 

“want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die Gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe.” (Romeine 8:13).

 

1 Korintiërs 6:9-10 sê homoseksueles sal nie die Koninkryk van God sal sien nie, “En dit was sommige van julle; maar julle het jul laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is geregverdig in die Naam van die Here Jesus en deur die Gees van onse God.” (1 Korintiërs 6:11).

 

“Die vurige gebed van ‘n regverdige het groot krag.” (Jakobus 5:16).

 

“Hy [het] ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het wat deur begeerlikheid in die wêreld is.” (2 Petrus 1:4). 

 

Homoseksualiteit is nie op so ‘n wyse uniek, sodat iemand wat daarmee stry ‘n geestelike spesialis hoef te sien nie.  Teen hierdie sonde veg ‘n mens soos teen enige ander sonde.

 

[3] Die stryd teen hierdie sonde is baie dieper as bloot ‘n stryd teen verkeerde dade.  Party Christen sielkundiges sê homoseksuele dade is sonde, maar die aangetrokkenheid teenoor iemand van dieselfde geslag is heeltemal normaal (hulle noem dit ‘Same-Sex Attraction Disorder’).  Die waarheid is egter dat die aangetrokkenheid self sonde is – dis onnatuurlik.  Romeine 1:26 praat van skandelike begeertes.  Jesus sê dat die begeerte net so sondig en strafbaar is soos die daad (Matteus 5:27-30).  Daarom sê die Bybel:  “Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodediens is” (Kolossense 3:5).

 

[4] Kies mooi vir wie jy hulp vra.  Sorg dat die mense wat jou help glo jou probleem is sonde.  Maak seker dat hulle die ware evangelie glo en ook vertroue het in die krag van gebed.  Hulle moet glo dat die Skrif kragtig en algenoegsaam is om jou probleem op te los.  In die verlede was die organisasie Exodus betroubaar, maar ook húlle is nou van die pad af.  Die direkteur van dié organisasie het onlangs gesê dat hulle siening van hierdie sonde al die jare verkeerd was.

 

[5] Doen weg met sondige vriende en verhoudings:  “Moenie dwaal nie; slegte gesprekke bederf goeie sedes.” (1 Korintiërs 15:33).

 

[6] Vermy enigiets wat jou versoek om hierdie sonde te doen:  “Maar beklee julle met die Here Jesus Christus, en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie.” (Romeine 13:14).

 

[7] Mans moet meisieagtige gewoontes en maniertjies afleer, en ook sorg dat hulle kleredrag nie vroulik is nie.  Vroue moet dieselfde doen.  “‘n Vrou mag geen mansklere dra nie, en ‘n man mag geen vrouensklere aantrek nie; want almal wat dit doen, is vir die HERE jou God ‘n gruwel.” (Deuteronomium 22:5).

 

[8] Bou gesonde en nie-seksuele vriendskappe met mense van dieselfde en teenoorgestelde geslag.

 

[9] Wees betrokke in ‘n goeie kerk waar jy die Woord kan leer en getrou kan dien.

 

[10] Ontwikkel normale slaappatrone.  Die meeste homoseksuele aktiwiteit vind laat in die aand plaas.

 

[11] Neem jou depressie, vrees en angs na die Here toe.  Moenie hieraan uiting wil gee deur te sondig nie.

 

[12] Moenie dink jóú versoeking is die ergste en wens jy kan met iemand anders se sonde sukkel nie.  Hoe moet dit wees om gereeld te steel, te lieg, dronk te word, egbreuk te pleeg, afgode te aanbid, God se Naam te laster?  Sonde in elke vorm is dodelik.

 

[13] Verwerp afgodery.  Mense wat die Skepper/skepsel rol verwar (Romeine 1:25), sal binnekort die rol van man en vrou op sy kop keer (Romeine 1:26-27).  Dit is een rede hoekom evolusie so gevaarlik is:  mense ontken die Skepper en verhef skepsel.  Voor jy weet dryf hulle die gay-agenda en propageer hulle dit as ‘n alternatiewe leefstyl.

 

[14] Dink aan die gevolge.  Paulus praat van die verdiende straf wat hierdie mense in hulleself verkry (Romeine 1:27).  Homoseksuele mense (soos mense wat ander vorme van immoraliteit beoefen) kan maklik VIGS of seksueel-oordraagbare siektes kry.  Dink ook aan die lelike gevolge van hierdie siektes (Galasiërs 6:7-8 sê wat jy saai sal jy maai).  Homoseksuele aksies is pynlik en bring ook baie emosionele pyn.  Dwelms gaan dikwels gepaard met hierdie aktiwiteite.  As gevolg van slegte slaappatrone ontwikkel hierdie mense ook ander probleme.  Geweld is deel van die homoseksuele leefstyl.  Ook skuldgevoelens en depressie.  En dan is daar natuurlik die gevaar van sonde wat toeneem en vererger.  Onthou dat sonde progressief is:  “Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen; en wie vuil is, laat hom nog vuiler word” (Openbaring 22:11).  Later is homoseksuele dade nie meer genoeg nie.  Die kanse is groot dat sulke mense hulleself wend tot orgies, kindersmolestering of bestealiteit (seks met diere).  Homoseksuele mense (soos mense wat in enige ander  sonde volhard) skroei hulle gewetens.  Die Bybel praat van sonde wat te erg is om te noem; skandelike dinge waaroor ons skaam is (Romeine 6:21, Efesiërs 5:12).  Homoseksuele mense is later nie meer skaam oor hulle sonde nie.  Hulle vind eintlik plesier daarin om skandelike dinge te doen (Romeine 1:26-27).

 

Die ouers se plig

Ouers met klein kinders:  Voed jou kinders op volgens hulle geslag.  ‘n Meisie wat saam met my op skool was se pa het haar soos ‘n seun hanteer.  Hy was hard met haar en het haar grootgemaak om soos ‘n seun te baklei.  Vandag is sy ‘n lesbian.  James White het by ‘n konferensie vertel van ‘n seun in die V.S.A. wat opsetlik grootgemaak word om ‘n ‘meisie’ te wees.  Ouers moenie hulle kinders hierdie onreg aandoen nie.  Moenie rof en onbeskofte meisies of fyn en sagte seuns grootmaak nie.  Om dit reg te kry moet jy sekermaak dat jy self die Bybelse rol van mans en vroue verstaan.  Moenie dink dat vuisslaan of matroos-taal van jou seun ‘n man maak, of dat ‘n meisie wat met seuns flirt van jou dogter ‘n vrou maak nie.  Kinders verwar seksualiteit omdat hulle geslag verwar.  Leer vir jou kinders regte man-wees en vrou-wees met betrekking tot kleredrag, speelgoed, werk, sport, huweliksrolle en meer.  Doen dit veral deur jou eie voorbeeld.  Gee vir hulle die geskenk van ‘n gesonde huwelik en gesin.  Onthou, hulle sal grootliks jóú voorbeeld volg (ook as jy en jou huweliksmaat alewig baklei of as jy ‘n los moraliteit handhaaf).  Onbetrokke en harde ouers versoek party kinders om liefde te gaan soek by iemand van dieselfde geslag.  Die feit dat nie elke kind met onbetrokke ouers homoseksueel word nie, bewys dat ouers nie die oorsaak van hierdie sonde in hulle kinders is nie.  Maar indien ouers onbetrokke of hard is, is die kans baie groter dat so ‘n kind homoseksuele sonde sal kies.

 

Ouers met groot kinders:  Erken en bely as jy misluk het in jou opvoeding.  Leer vir jou kinders die waarheid oor homoseksualiteit.  Bid vir hulle.  Moenie toelaat dat hulle in jou huis sondig nie (party ouers laat toe dat hulle seuns se ‘vriende’ by hulle kom oorslaap).  Aanvaar jou kinders maar moenie hulle sonde goedpraat of aanvaar nie.  Jy moet die waarheid in liefde spreek (Efesiërs 4:15):  nie ‘intolerance’ of ‘tolerance’ nie, maar ‘loving intolerance’.

 

Die kerk se plig

[1] Erken dat Christene hiermee versoek kan word.  Elke gesonde kerk moet eks-homoseksueles op haar lederol hê.  Dit wys dat so ‘n kerk besig is om die samelewing te bereik (volgens 1 Korintiërs 6:9-11 was daar sulke mense in die Korintiër-gemeente).  Ja, ons moet hierdie mens help.  Maar ons moenie mense wat hierin volhard se leefstyl goedkeur of hulle as broers verwelkom nie (soos wat die NG-Kerk se Sinode ‘n klomp jare gelede gedoen het):

 

“Ek het julle in my brief geskrywe om nie met hoereerders om te gaan nie—dit wil sê, nie die hoereerders van hierdie wêreld of die gierigaards of rowers of afgodedienaars in die algemeen nie, want dan sou julle uit die wêreld moet uitgaan—maar nou skryf ek aan julle om nie om te gaan met iemand wat, al staan hy as ‘n broeder bekend, ‘n hoereerder is of ‘n gierigaard of ‘n afgodedienaar of ‘n kwaadspreker of ‘n dronkaard of ‘n rower nie; met so iemand moet julle selfs nie saam eet nie.” (1 Korintiërs 5:9-11). 

 

Hoe wil jy die wêreld bereik as jy net soos hulle is?

 

[2] Ons moenie Christene volgens hulle versoekings etiketeer nie.  Dit beteken nie dat ‘n Christen wat teen homoseksuele versoeking stry homoseksueel IS nie.  Paulus sê:  ““En dit was sommige van julle…as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.” (1 Korintiërs 6:11, 2 Korintiërs 5:17).  Moet jouself nie hoër ag as mense wat met hierdie versoeking en sonde stry nie:  “Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie.” (1 Korintiërs 10:12).  Galasiërs 6:1, 3 sê jy moet “op jouself let, dat jy ook nie versoek word nie…Want as iemand meen dat hy iets is, terwyl hy niks is nie, mislei hy homself.”

 

[3] Moenie homoseksuele vriende, familie, kollegas of ander se ‘troues’ bywoon nie.  Dit sou wees soos om ‘n afgodsfees of ‘n moord by te woon.  Die Bybel sê ons moet onsself rein hou en nie deel hê aan die sondes van ander nie (1 Timoteus 5:22).  In dieselfde asem moet ek sê dat ons nie een sonde bo ‘n ander moet verhef, sodat ons normale sosiale interaksie met homoseksueles weier nie.  Dit gebeur te maklik dat ons sê:  “Ek sny nie my hare by ‘n ‘moffie’ nie”.  Om so te praat is verkeerd (sien 1 Korintiërs 5:10).  Hoekom sny jy dan jou hare by iemand wat rook, vloek, drink, rondslaap of skinder?  As jy so wil redeneer gaan jy soos ‘n monnik in ‘n klooster moet bly, en selfs dáár gaan jy nie van sonde ontsnap nie, want die probleem is in jou eie hart.  As jy normale sosiale interaksie gaan vermy, sal jy nooit die homoseksuele persoon vir Jesus Christus bereik nie.

 

[4] Moenie net op die negatiewe fokus en homoseksualiteit aanval nie (cf. Matteus 5:16).  Toon ook ‘n gesonde en positiewe beeld van die huwelik vir die wêreld.

Sê die Bybel REGTIG homoseksualiteit is sonde?

Gays

In ons dag word die Bybelse lering oor homoseksualiteit uitgedaag en aangeval.  Mense het baie besware teen verse soos Romeine 1:26-27:  “Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in dié wat teen die natuur is; en net so het ook die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en in hulle wellus teenoor mekaar ontbrand: manne het met manne skandelikheid bedrywe en in hulleself die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang.”  Dit is glad nie polities (of selfs godsdienstig) korrek om te sê dat homoseksualiteit sonde is nie.  Maar wie gee om vir mense se opinies?  Wat het God hieroor te sê?  Hier is my poging om die besware te beantwoord.

 

Beswaar 1:  God is nie teen homoseksualiteit nie.

 

Antwoord:  God het Sodom en die omliggende stede vernietig oor hulle sonde (onder andere die sonde van homoseksualiteit, sien Genesis 19).  In Rigters 19 het dieselfde in Israel gebeur en God het hulle vernietig.  Ander tekste sê:

 

“Met ‘n manspersoon mag jy ook geen gemeenskap hê soos ‘n mens met ‘n vrou het nie. Dit is ‘n gruwel.” (Levitikus 18:22).

 

“En as ‘n man met ‘n manspersoon gemeenskap het soos ‘n mens met ‘n vrou het, het hulle altwee iets gruweliks gedoen.  Hulle moet sekerlik gedood word.  Hulle bloedskuld is op hulle.” (Levitikus 20:13).

 

“Moenie dwaal nie!  Geen…wellustelinge of sodomiete…sal die koninkryk van God beërwe nie.” (1 Korintiërs 6:10, cf. 1 Timoteus 1:10).

 

“soos Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle, wat op dieselfde manier as hierdie mense gehoereer en agter vreemde vlees aangeloop het, as ‘n voorbeeld gestel is, terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan.” (Judas 7).  ‘Vreemde vlees’ in hierdie vers verwys na die onnatuurlike seksuele begeerte vir iemand van dieselfde geslag.

 

Beswaar 2:  Sodom se sonde was nie homoseksualiteit nie.

 

Antwoord:  Mense wat dít sê haal gewoonlik Esegiël 16:49-50 aan:  “Kyk, dít was die ongeregtigheid van jou suster Sodom:  In trotsheid, oorvloed van brood en sorgelose rus het sy en haar dogters geleef, maar sy het die hand van die arme en behoeftige nie versterk nie.  En toe hulle hoogmoedig was en gruwelikheid voor my aangesig bedryf het, het Ek, toe Ek dit sien, hulle weggeruim.”  ‘Hoogmoed en rykdom was Sodom se sonde,’ is wat homoseksuele mense sê.  Mense wat gay regte voorstaan sê:  ‘Toe die manne in Genesis 19 Lot se gaste wou ken, wou hulle net beter met hulle bevriend raak’.  Die waarheid is dat die woord ken ook in Genesis 4:1 gebruik word:  “En die mens het sy vrou Eva beken, en sy het swanger geword en Kain gebaar”.  As hulle net bevriend wou raak met Lot se gaste, hoekom het hy vir hulle gesê dat dit boos is (Genesis 19:7)?  Selfs nádat hulle met blindheid geslaan is, het hulle die hele aand lank vir die deur gesoek, omdat hulle aan hulle luste uiting wou gee (Genesis 19:11).  Ek het reeds uit Judas 7 aangehaal om te wys dat hulle sonde niks anders as homoseksuele wellus was nie.  Buitendien is die woord ‘gruwelikheid’ in Esegiël 16:50 dieselfde woord wat in Levitikus 18:22 gebruik word met verwysing na homoseksualiteit.

 

Beswaar 3:  Die Hebreeuse woord ‘gruwel’ in Levitikus 18:22, 20:13 verwys na homoseksuele dade in afgodsdiens.  Die Bybel verdoem nie opregte homoseksuele liefde nie.

 

Antwoord:  Die Skrif tref nie onderskeid tussen verskillende soorte homoseksualiteit nie, maar verwerp dit kategories.  Levitkus 18:27, 29 sê dat egbreuk, bloedskande (seks met jou naaste familie) en bestialiteit (seks met diere) ‘n gruwel is (dieselfde Hebreeuse woord as in v.22).  Beteken dit dat hierdie sondes verkeerd is in die konteks van afgodediens, maar aanvaarbaar wanneer jy dit opreg beoefen?

 

Beswaar 4:  Die woorde vir homoseksualiteit in <st1:bcv_smarttag>1 Korintiërs 6:10 is verkeerd vertaal.  Die Griekse terme het niks met homoseksualiteit te doen nie.

 

Antwoord:  Die Griekse woord malakos (‘wellustelinge’ in die Ou Afrikaanse Vertaling) beteken letterlik ‘meisieagtig’ en verwys na die persoon wat ‘n vroulike rol aanneem in ‘n homoseksuele verhouding.  Die woord arsenokoites (‘sodomiete’ in die Ou Afrikaanse Vertaling) kom van twee Griekse woorde wat ‘man’ en ‘bed’ beteken, en verwys na die persoon wat ‘n manlike rol in ‘n homoseksuele verhouding aanneem.  Hierdie Griekse term is dieselfde woorde wat gebruik word in die Griekse vertaling (die Septuaginta of LXX) van Levitikus 18:22, 20:13.  Paulus waarsku dat homoseksuele mense hulleself nie moet bedrieg om te dink hulle kan so lewe en nogsteeds hemel toe gaan nie (1 Korintiërs 6:10).

 

Beswaar 5:  Jesus praat nooit teen homoseksualiteit nie. 

 

Antwoord:  Hy praat ook nooit teen verkragting, bestialiteit of bloedskande nie.  Jesus het aanvaar dat almal hierdie dade as sondig beskou.  Hulle het mos Levitkus 18 en 20 gehad.  Jesus impliseer dat homoseksualiteit verkeerd is wanneer hy sê dat God die mens man en vrou gemaak het (Matteus 19:4-6).  Volgens Jesus is selibaat die enigste alternatief (Matteus 19:12).  Vir Hom is homoseksualiteit nie ‘n opsie nie.

 

Beswaar 6:  Romeine 1:26-27 sê nie dat homoseksualiteit onnatuurlik is nie.  Wat Paulus eerder bedoel is dít:  Iemand wat heteroseksueel gebore is moenie teen sy natuur ingaan en homoseksueel probeer wees nie.  En iemand wat homoseksueel gebore is moenie teen sý natuur ingaan en heteroseksueel wil wees nie.

 

Antwoord:  Genesis 1 en 2 leer dat God die mens man en vrou gemaak het.  Die mens se biologiese samestelling wys vir ons dat twee mense van dieselfde geslag nie bymekaar ‘pas’ nie.  Bloot die feit dat homoseksuele mense nie kan kinders kry nie wys dat dit onnatuurlik is (sien Genesis 1:28).

 

Beswaar 7:  Om meer as een maat te hê is verkeerd.  Homoseksuele verkragting is verkeerd.  Maar dit is nie verkeerd om in ‘n gesonde gay huwelik saam te lewe nie.

 

Antwoord:  Romeine 1:27 praat nie net teen homoseksuele verkragting nie, maar verwys duidelik na mans wat brand met wellus vir mekaar.  Jesus definieer die huwelik as ‘n verhouding tussen ‘n natuurlike man en ‘n natuurlike vrou, en sê dat die twee een vlees word (Matteus 19:4-6).  Enigiets anders as dit is nie ‘n huwelik nie.  Hoe kan twee mans of twee vroue buitendien een vlees word?  God se definisie van een vlees kan net gebeur in ‘n verhouding tussen ‘n man en ‘n vrou.  ‘n Liefdevolle en toegewyde verhouding met een persoon is ‘n gay mite.  Een studie wys dat homoseksuele mans tot 100 bedmaats per jaar het (Corey, L. and Holmes, K.; Sexual Transmission of Hepatitis A in Homosexual Men; New England Journal of Medicine; 1980; pp.435-38.  Ek het die aanhaling verkry by http://www.traditioninaction.org/HotTopics/a02rStatistcs.html).

 

Beswaar 8:  Mense wat sê homoseksualiteit is sonde is homofobies.  Die eintlike probleem is dat hulle gays haat. 

 

Antwoord:  Sommige restaurante, winkels en ander publieke plekke het ‘n verbod teen rook.  Beteken dit dat hulle alle rokers haat?

 

Beswaar 9:  Dawid en Jonatan was homoseksueel.  Die Bybel sê hulle het mekaar gesoen, omhels en liefgehad.  Die Skrif sê selfs dat Jonatan sy klere vir Dawid gegee het (1 Samuel 18:1, 4, 20:41). 

 

Antwoord:  Dawid het egbreuk gepleeg met Batseba.  Hy het baie vroue gehad.  Jonatan het ‘n seun (Mefiboset) gehad.  Sulke optrede is nogal vreemd vir homoseksuele mense?  Dawid en Jonatan het ‘n gesonde en ryk vrienskap gehad.  Hulle was alles behalwe homoseksueel.

 

Beswaar 10:  Diere openbaar soms ‘homoseksuele’ optrede. 

 

Antwoord:  Ja, ‘n mannetjie hond sal partykeer op ‘n ander een se rug klim.  Maar dit wys nie dat homoseksualiteit normaal is nie.  Dit wys eerder dat die mens in sy sonde daal tot op die vlak van ‘n dier.  Geen dier leef buitendien so nie, maar doen dit om uiting te gee aan sy wellustige instink.

 

Beswaar 11:  Ek is homoseksueel gebore en kan dit nie help nie. 

 

Antwoord:  Daar bestaan nie iets soos ‘n gay-geen nie.  Wetenskaplikes kon dit nog nooit bewys nie.  Simon LeVay het ‘n klomp kadawers ondersoek en gevind dat die hipotalamus (‘n klein deel in die brein) in sommige van sy ‘pasiënte’ se breine kleiner was as in ander s’n.  Maar daar is geen bewyse dat die hipotalamus ‘n persoon se seksualiteit bepaal nie.  Sommige van die ‘pasiënte’ was homoseksueel, maar nie al die homoseksuele ‘pasiënte’ se hipotalamus was kleiner nie.  Indien homoseksualiteit deur die hipotalamus bepaal is, moes al die homoseksuele ‘pasiënte’ ‘n kleiner hipotalamus gehad het.  Party van die gay ‘pasiënte’ se dood is deur siektes soos VIGS veroorsaak.  Wie weet of siekte nie die hipotalamus se grootte bepaal nie?  Ons moet ook wonder:  word ‘n homoseksuele leefstyl deur ‘n kleiner hipotalamus veroorsaak, of lei homoseksuele gedrag daartoe dat die hipotalamus kleiner word?

 

‘n Studie deur Bailey en Pillard het gewys dat, indien een van ‘n identiese tweeling homoseksueel is, die kanse 50% is dat die ander een ook homoseksueel sal wees.  Hierdie persentasie is baie oordrewe.  Maar selfs al is die kanse 50% bewys dit nogsteeds niks nie.  ‘n Identiese tweeling deel 100% dieselfde gene.  Indien homoseksualiteit aangebore is moet die kanse nie 50% wees nie, maar 100% (inligting verkry uit Welch, Edward T.; Blame it on the Brain?; P&R Publishing; PHILLIPSBURG; 1998; pp.165-171).

 

Beswaar 12:  Ek kan nie onthou dat ek ooit gekies het om homoseksueel te wees nie.  Dit bewys ek is so gebore.

 

Antwoord:  Sonde werk op ‘n dieper vlak as bloot net ons keuses of dade.  Dit is deel van ons diepste wese.  Ek kan nie onthou dat ek ooit gekies het om mense te vrees of hoogmoedig te wees nie.  Tog word ek nie daardeur verskoon nie.

 

Beswaar 13:  My pa was onbetrokke in my lewe.  Ek wou graag my ‘unmet love needs’ vervul, en toe word ek homoseksueel.  My homoseksuele leefstyl is dus my pa se skuld.

 

Antwoord:  Onbetrokke ouers dra by tot die probleem.  Maar om sondig te reageer is ons eie keuse.  Indien onbetrokke ouers homoseksualiteit veroorsaak, moet elke kind wie se ouers onbetrokke was homoseksueel wees.  Of dan moet geen persoon wie se ouers betrokke was, homoseksueel uitdraai nie.  En tog weet ons dis nie so nie.  Ja, ouers het ‘n invloed.  Maar wanneer ons sonde doen kan ons nie sê:  ‘Dis Eva se skuld…Dis die slang se skuld’ nie (sien Genesis 3:12-13).  Elkeen is verantwoordelik vir sy eie sonde.  In Paulus se woorde:  “Want elkeen sal sy eie pak dra.” (Galasiërs 6:5).  Indien jy graag hulp wil hê om hierdie sonde te oorkom, kan jy my artikel lees wat binnekort (hopelik voor 24 November 2013) op die blog sal wees:  ‘n Oplossing vir homoseksualiteit.