Hoe wyd moet die kerk haar deure oopmaak?

Open church doors

Toe liberalisme in Amerika begin versprei het, het die fundamentaliste gereageer en gesê dat slegs dié wat aan die basiese waarhede van die Christelike geloof vashou, gered is. Die basiese waarhede het dinge ingesluit soos Jesus se soendood, sy liggaamlike opstanding en die inspirasie van die Bybel.  Mettertyd het die lys langer geword.  Skielik was ‘n sekere siening oor die eindtyd ook ‘n fundamentele waarheid.  ‘As jy nie presies soos ons glo nie, is jy nie gered nie,’ het hulle gesê.

 

Dit laat my dink aan ‘n kerk wat ‘n paar jaar gelede hulle dienste in Kempton Park se plaaslike koerant geadverteer het. Bo-aan die advertensie het daar gestaan:  ‘Sabbatarians and Calvinists welcome!’  Maar volgens 2 Johannes moet die kerk se deure wyd genoeg oop wees om alle gelowiges in te laat, terwyl die kosyne smal genoeg moet wees om die vals leraars uit te hou.

 

Die fondasie van gemeenskap (v.1-3)

Met die opening van hulle nuwe kerkgebou het Charles Spurgeon die volgende woorde gesê: ‘I am never ashamed to avow myself a Calvinist; I do not hesitate to take the name of Baptist; but if I am asked what is my creed, I reply, “It is Jesus Christ.”’[1]

 

Ek glo ek kan met eerlikheid saam met Spurgeon sê dat ek meer lojaal is aan Jesus en die evangelie as aan die Baptiste. Ek het in Desember by ‘n EG-Kerk predikant gaan kuier en gevoel dat hy soveel my broer is soos enige Baptiste leraar.  In 2012 het ek die Church of England in Ballito besoek en geweet dat ek tussen ware gelowiges is.  Ek ken ‘n lieflike AGS broer, en het in 2014 by hulle gemeente gepreek.

 

As die Baptiste ooit van die waarheid af wegdwaal, sal ek nie twee keer dink om by ‘n ander groep aan te sluit nie. Maar solank as wat die Here my help, sal ek nooit my rug draai op die evangelie nie.  Ons eenheid met ander Christene lê nie in ons siening van die doop of die eindtyd nie, maar in Jesus en die evangelie.  Volgens Johannes is dít die fondasie van ons gemeenskap (v.1-3).

 

Die brief stem op baie plekke ooreen met 1 en 3 Johannes, asook met die Johannes-Evangelie. Dit is dan duidelik dat die apostel Johannes die outeur is.  Weens sy ouderdom en leiersposisie, het hy van homself gepraat as ‘die ouderling’ (v.1, 3 Jh.1, 1 Pt.5:1).  Hy het sy brief aan die uitverkore vrou en haar kinders geskryf (v.1).  Dit mag wees dat Johannes ‘n spesifieke vrou en haar kinders in gedagte gehad het.  Maar dit is ook moontlik dat ‘die vrou en haar kinders’ ‘n gemeente en haar lidmate is (v.1, 13, 3 Jh.4, Ef.5:31-32, 2 Kor.11:2).

 

Johannes het van haar gepraat as ‘die uitverkore vrou’ (v.1). In v.13 het hy van haar ‘uitverkore suster’ gepraat.  Die Nuwe Testament praat van Christene as God se uitverkorenes (Mt.24:31, Rm.8:33, 2 Tm.2:10, Tit.1:1, 1 Pt.1:2).  Nog voordat God die wêreld gemaak het, het Hy ons uitverkies om gered te word (Jh.15:16, Rm.8:29, 9:11, Ef.1:4, 2 Ts.2:13).  Johannes het nie net gesê dat die uitverkorenes mekaar moes liefhê nie (v.5-6), maar hy self het hulle opreg liefgehad in die waarheid (v.1).  Almal wat God se waarheid geken het, het ook die uitverkorenes liefgehad (v.1).

 

God se waarheid dan is die fondasie van ons gemeenskap, eenheid en liefde (v.1-2). Die waarheid wat in ons is, trek ons na mekaar toe soos wat ‘n magneet yster aantrek (v.2).  Ons is een met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus.  Almal wat in sy waarheid en liefde bly, ontvang ook sy genade, barmhartigheid en vrede (v.3).

 

Assosieer met dié wat aan die waarheid vashou. As jy dit nié doen nie, sal jy jouself in die probleme vasloop waarvan Johannes in v.7-11 praat.  Moet egter nie jou definisie van die waarheid te nou maak nie.  Mense kan oor die doop verskil en nogsteeds Christene wees.  Die Engelse gesegde sê:  ‘In essentials unity, in non-essentials liberty, in all things charity.’  Ek sê nie jy moet ruggraatloos wees, sodat jy jou Gereformeerde identiteit of oortuiging oor die geestelike gawes prysgee nie.  ‘Laat elkeen in sy eie gemoed ten volle oortuig wees.’ (Rm.14:5).  Maar ons kan een van hart en sin wees, sonder dat ons aan dieselfde denominasie behoort.  ‘Kyk, hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saamwoon!’ (Ps.133:1).

 

John Newton het gesê: ‘Provided that a man loves God and hates sin, I will have fellowship with him any day.’  George Whitefield het gesê:  ‘I love all that love the Lord Jesus Christ.’[2]  Om so te wees en ander lief te hê, moet jy eers in ‘n nouer gemeenskap met die Here wandel.  Die gemeenskap wat ons met ander gelowiges het, vloei immers uit ons gemeenskap met die Vader en die Seun (1 Jh.1:3).  Dit is wat dit beteken om mekaar in die waarheid liefhê, die fondasie van gemeenskap (v.1).

 

Die karakter van gemeenskap (v.4-6)

Mense wat Bybellering by die deur wil uitgooi en bang is om op ander se tone te trap, roep uit: ‘Doctrine divides!’  Die Emerging Church wil hê dat ons almal moet insluit.  In hulle gedagtes moet Christene en Moslems saam Ramadan vier en die nagmaal gebruik.  ‘n Kollega van my was lidmaat by ‘n kerk wat die woord ‘grace’ in hulle naam gehad het.  Hulle het hom sleg behandel, sodat hy gesê het:  ‘Grace Church isn’t very gracious.’  Liefde sonder die waarheid is sentimenteel, en die waarheid sonder liefde is koud en hard (Op.2:2, 4).  Volgens Johannes moet die waarheid en liefde mekaar uitbalanseer (v.4-6, Ef.4:15).

 

Sommige van die lidmate het die waarheid van die evangelie verloën en die gemeente verlaat (v.7, 1 Jh.2:19). Ander het daaraan vasgehou en hulle lewens daarvolgens ingerig (v.4).  Dit is oor húlle wat Johannes hom verbly het, omdat hulle die Vader se gebod gehoorsaam het (v.4).  “En dit is sy gebod, dat ons in die Naam van sy Seun, Jesus Christus, moet glo en mekaar liefhê soos Hy ons ‘n gebod gegee het.” (1 Jh.3:23).

 

Omdat mense soms met ‘n kritiese gesindheid aan die waarheid vashou, het Johannes hulle aan die liefdesgebod herinner (v.5, Jh.13:34-35, Lv.19:18). Wat is hierdie liefde?  Dit is nie ‘n warm gevoel in jou bors nie.  Ware liefde gehoorsaam God se gebooie en verbly hom in die waarheid (v.6, Jh.14:15, 1 Kor.13:6).  Ware liefde het respek vir gesag en vir ander mense se lewens, reinheid, eiendom, reputasie, en voorspoed (v.6, Rm.13:9).

 

Vind die balans tussen die waarheid en liefde. Watter een van die twee skeep jy af?  As dit die waarheid is, moet jy meer tyd aan die Bybel bestee.  Lees dit, bestudeer dit, luister daarna, en doen dit alles biddend.  Werk deur Wayne Grudem se Systematic Theology of Thomas Watson se Body of Divinity.  Stoor God se waarheid in die skure van jou hart, sodat dit vir jou die belangrikste word.  ‘Peace if possible.  Truth at any cost.’

 

As jy kortkom in liefde, moet jy diep nadink oor Jesus se liefde aan die kruis. Bestudeer sy lewe, volg in sy voetspore, doen praktiese dade van liefde (1 Jh.2:6, 3:16-18).  Bou jou liefde op die waarheid, en laat die waarheid jou dring om ander lief te hê.  As jy so lewe dan sal Jesus aantreklik wees vir die mense met wie jy in aanraking kom.

 

Die perke van gemeenskap (v.7-11)

‘n Paar jaar gelede het twee mans my kom sien met die idee om op Sondae middae ons kerkgebou te huur. Ons wil nie graag met vals leraars geassosieer word nie, en daarom het ek gevra wat hulle glo.  Hulle het die Drie-Eenheid verwerp, en geglo in redding deur goeie werke.  Ek het hulle afgewys.

 

Verlede jaar het dit weer gebeur. ‘n Groep van drie mense het my kom sien en gevra dat hulle ons gebou wil huur.  Ek het hulle geloofsbelydenis ondersoek en gesien dat Jesus vir hulle niks meer is nie as ‘n genie om hulle ryk te maak.  Weereens het ek hulle afgewys.

 

Volgens Johannes moet gelowiges nie met hierdie mense assosieer nie. Dit is jammer dat daar goeie Christene is wat Johannes se woorde ignoreer.  Wanneer Christene soos Billy Graham, John Stott, David Jeremiah en J.I. Packer met die Katolieke, liberales, en prosperity predikers saamwerk, dan wonder jong gelowiges of v.7-11 regtig so belangrik is.

 

Om te verhoed dat die antichristelike verleiers die gelowiges sou uitvang (v.7), moes hulle in God se waarheid en liefde gewandel het (v.4-6). Hulle kon die verleiers van ‘n myl af aan hulle defektiewe Christologie uitken:  hulle het nie geglo dat Jesus die Messias is, of dat Hy die vleesgeworde Woord van God is nie (v.7, 1 Jh.2:22, 4:2-3, Jh.1:1, 14).  In hulle gedagtes het hulle verby Jesus en die apostels se ‘oppervlakkige’ evangelie gevorder na ‘n dieper kennis van God toe (v.9).  Johannes het tong-in-die-kies gesê dat hulle ook verby God gevorder het, want wie die Seun verloën het ook nie die Vader nie, terwyl iemand wat aan hierdie lering vashou, beide die Vader en die Seun het (v.9, 1 Jh.2:23, Gal.1:8-9).

 

Die gelowiges moes op hulle hoede wees (v.8). Johannes het sy beste gedoen om hulle reg te leer.  Hulle kon nie toelaat dat die waarheid soos ‘n vis uit hulle hande ontsnap nie, maar moes styf daaraan vashou sodat hulle ‘n volle beloning kon kry (v.8).  Hulle kon nie hulle redding verloor het nie, maar as hulle die rondreisende vals leraars in hulle huiskerke verwelkom het (v.10, Filem.2), sou hulle God se volle beloning soos ‘n kontaklens verloor het (v.8, 1 Kor.3:12-15, Hb.10:35, Op.3:11, Mt.10:41-42, 25:40).

 

Daarom het Johannes gesê dat hulle nie hierdie mense moes groet, asof hulle medegelowiges was wat maar net ‘n bietjie anders geglo het nie (v.9-10, 1 Kor.16:19-21). Om hierdie Judasse in die gemeente te verwelkom, was om vir hulle ‘n platvorm te gee om die gif van hulle valsheid te versprei (v.11).  En as die gemeente dít gedoen het, het hulle indirek in die bedrieërs se boosheid gedeel – die deler is so goed soos die steler (v.11).

 

Pasop vir dié wat bely dat hulle die Here ken, maar wat die waarheid van Jesus en die evangelie verdraai (v.7-11). As hulle by die Bybel byvoeg of daaruit wegneem, moet jy hulle nie in jou huis of in die gemeente verwelkom nie (v.9-10).  As hulle ontken dat Jesus volkome God en volkome mens is, of sê dat Hy nie die straf vir ons sondes aan die kruis gedra het nie, of sê dat Hy nie liggaamlik uit die dood uit opgestaan het nie, of sê dat ons nie deur geloof alleen gered word nie, is hulle ongered.  Maak gerus saam met hulle ‘n geblokte pyp reg, maar moenie saam met hulle bid, evangelisasie doen, of ‘n erediens hou nie.  Moet hulle nie finansieel ondersteun nie, want anders help jy om hulle valsheid te versprei (v.11).

 

Johannes wil nie hê ons moet hom verkeerd verstaan nie. Hy praat nie van ongelowiges in die algemeen nie, maar verwys spesifiek na vals leraars.  Ons huise en kerke moet vir hulle gesluit wees.  Ons moenie die Jehova’s Getuies innooi, en maak asof hulle broers is wat op een of twee punte van ons verskil nie.  Ons moet ook nie die vals leraars in ons huise verwelkom deur die boeke, tydskrifte, en blog inskrywings wat ons lees, die preke wat ons op die radio en internet luister, of die Christelike DVD’s en TV programme waarna ons kyk nie.

 

As jy nie weet hoe om vir mense ‘nee’ te sê nie, of as jy altyd ‘nice’ wil wees sodat mense van jou kan hou, is jy in die moeilikheid. Jy gaan móét leer om die vals leraar aan sy kraag te vat en vir hom te sê:  ‘Jy is nie welkom nie – vat jou goed en maak dat jy hier wegkom!’

 

Die vreugde van gemeenskap (v.12-13)

Enige verliefde paartjie weet dat dit baie lekkerder is om mekaar te sien, as om e-posse te tik of te bel. Om iemand se gesig op jou rekenaar se skerm te sien is beter, maar nie eers Skype is dieselfde as om by iemand te wees nie.  Johannes het dit geweet, en daarom het hy in v.12 gesê dat hy die gelowiges wil sien.

 

Johannes kon nog baie gesê het, maar dit sou beter gewees het om ‘n gawe stem te hoor en ‘n vriendelike gesig te sien, as om met ‘n houtkool-, water-, en boomgom mengsel op papirus te skryf (v.12). Om vir hulle te skryf het hom bly gemaak.  Maar om hulle te sien en te hoor sou sy blydskap volkome gemaak het (v.12).  Johannes het die brief afgesluit deur ‘n sustergemeente en haar lidmate se groete oor te dra (v.13).  Ons hou nie net gemeenskap met dié wat in ons eie gemeente is nie, maar ook met gelowiges wat in ander dorpe bly (v.13).

 

Party mense het die slegte gewoonte om van die gemeentelike samekomste af weg te bly (Hb.10:25).  Moenie so wees nie.  Ons kerk se blog bestaan om ongelowiges met die evangelie te bereik, lidmate se geheue te verfris as hulle die preek vergeet het, ou mense en siek mense wat nie by die kerk kan uitkom nie te verkwik, en Christene wat in ‘n heidense land werk te bemoedig.  Moet asseblief nie die blog, aanlyn preke, e-kerk, of radio preke as ‘n verskoning gebruik om van die kerk af weg te bly nie.  Die kerk is nie maar net ‘n preeksentrum nie – dit is die liggaam van Christus.

 

Buiten vir die feit dat gemeenskap belangrik is (Hd.2:42), bring dit ook blydskap (v.12). As jy nie ‘n begeerte het vir geestelike gemeenskap nie, maar eerder in die mall of by die see wil wees, moet jy wonder of jy gered is.  ‘Wees asseblief net konsekwent.  As iemand in jou familie sterf moet jy nie vir die kerk vra om hom te begrawe nie.  Gaan na die mall of na die see toe vir jou vertroosting.’[3]

 

Daar is ‘n Engelse idoom wat sê: ‘Birds of ‘n feather flock together.’  Dit beteken dat mense wat dieselfde belangstelling het, mekaar se geselskap geniet.  Alhoewel dit in die wêreld so werk, moet ons dit nie in die kerk toelaat nie.  Ons moet die katte – die vals – leraars vermy.  Maar ons kan nie soos Indiese spreeus wees wat die ander voëls weggejaag nie.  Ons moet die ander voëls wat nie soos ons lyk nie liefhê, en by die drinkbak van die evangelie verwelkom.

 

[1] Autobiography: vol.2, p.34

[2] Aangehaal in Iain Murray, Heroes, p.48

[3] Vry vertaal en aangepas uit Iain Murray, D. Martyn Lloyd-Jones: The First Forty Years, p.138

Advertisements

Hoe om ’n vals leraar uit te ken

Wolf amid sheep

Justin Peters het ‘n bekende DVD gemaak met die titel: ‘A Call for Discernment.’  Die DVD is vol van aanhalings en video snitte van populêre TV predikers.  Peters se doel met die DVD was om gelowiges teen vals lering te waarsku.  Sy titel spreek volumes oor Christene se onvermoë om vals lering uit te ken.  In my kort bediening het ek male sonder tal gesien hoe mense wat ‘n vlak kennis van die Skrif het, vals lering soos koeldrank opslurp.  Dit is skrikwekkend hoe baie mense nie besef hoe gevaarlik dit is nie.  Is dit toevallig dat Jesus direk na sy lering oor die smal en die breë weg, teen vals leraars waarsku?  Sy punt was eenvoudig dat talle mense wat op die breë weg is deur vals leraars daarheen gelei is.  Die ergste van alles is dat hulle dink die breë weg gaan hemel toe.  Daarom is dit lewensbelangrik dat jy vals lering moet uitken.  1 Johannes 4:1-6 help ons om dit te doen.

 

Toets hom (v.1)

Gestel jy koop ‘n tweedehandse kar. Die handelaar wat die kar verkoop weier dat jy dit toetsbestuur, en sê jy moet eers die geld in sy rekening inbetaal.  Sal jy nie agterdogtig wees nie?  Net so is dit vreemd as jy ‘n prediker aan die Skrif wil toets, en hy vir jou sê:  ‘Hoe durf jy jou hand aan die gesalfde van die Here slaan?’  Volgens Johannes is dit elke gelowige se plig om predikers aan die Skrif te toets.

 

Johannes waarsku God se geliefdes om nie elke gees te glo nie (v.1). Hulle moenie alles glo net omdat dit die Christen naam dra nie.  Hulle moet die prediker se woorde aan die Skrif toets soos wat ‘n mens metaal vir egtheid toets in die vuur (v.1, 1 Tessalonisense 5:20-21, 1 Korintiërs 12:10, 14:29, Openbaring 2:2).  Toe Johannes sy brief geskryf het, het baie mense die kerk verlaat om die gif van hulle vals lering in die wêreld te versprei (v.1, 2:19, 2 Johannes 7).  Die vals leraars was oral, en juis daarom moes die gelowiges ekstra waaksaam wees (v.1).

 

Toets Christelike predikers en outeurs aan die Bybel. Moenie naïef wees en alles vir soetkoek opeet net omdat dit ‘n Christelike baadjie aan het, of omdat die persoon hy is die ware Jakob nie.  Satan en sy agente kan hulleself voordoen as ‘n engel van lig.  Paulus skryf in 2 Korintiërs 11:13:15:  “Want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders wat hulleself verander in apostels van Christus.  En geen wonder nie!  Want die Satan self verander hom in ‘n engel van die lig.  Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie.  Maar hulle einde sal wees volgens hulle werke.”  ‘n Vals leraar gaan nie vir jou sê hy is die duiwel se agent nie.  Toets hom.  Moet jou nie steur aan mense wat sê:  ‘Wie is jý om ‘n geleerde prediker te bevraagteken?… Jesus sê jy mag nie oordeel nie… Pasop dat jy nie die Gees uitblus nie’ nie.  Soos Johannes (v.1), sê Jesus jy moet die prediker toets (Matteus 7:15-20).

 

Moet egter nie selfregverdig of krities veroordelend wees, sodat jy almal wat nie 100% met jou saamstem nie as ‘n ketter bestempel (Matteus 7:1-5). As jy dit doen sal jy maklik ‘n liefdelose ‘heresy hunter’ word wat alewig ‘nit pick’ en fout vind.  Hoewel jy nie so moet wees nie, moet jy tog instaat wees om te onderskei en te beoordeel.

 

Daar is soveel vals profete dat jy om elke hoek en draai paraat moet wees (v.1). Hulle infiltreer Christelike boekwinkels, TV kanale, radio stasies, Sondagskole en jeug groepe, kerke, manne en vroue kampe, teologiese kolleges, sending organisasies, Bybelvertalingskomitees, ens.  Moenie sê:  ‘Ek probeer maar net oopkop wees’ nie.  ‘n Oop kop is ‘n teiken vir die duiwel se leuens net soos wat ‘n oop venster in die aand ‘n teiken is vir motte en ander goggas.

 

Hoekom moet jy predikers aan die Skrif toets? Want as jy dit nie doen nie, sal jy vir hulle leuens val.

 

Toets hom aan sy Christologie (v.2-3)

Op 8 Desember 2002 het Creflo Dollar gesê dat Jesus as onvolmaakte mens aarde toe gekom het, en nie as God nie.[1]  In dieselfde trant het Kenneth Copeland gesê:  ‘Why didn’t Jesus openly proclaim himself as God during his 33 years on earth?  For one single reason.  He hadn’t come to earth as God, he’d come as man.’[2]  Op 21 April 1991 het Copeland op TBN gesê:  ‘How did Jesus then on the cross say, ‘My God’?  Because God was not His Father any more.  He took upon Himself the nature of Satan.’[3]  Op 1 Desember 1990 het Benny Hinn dieselfde gesê op TBN.[4]  In Februarie 1987 het Copeland gemaak of hy namens Jesus praat en het hy gesê:  ‘They crucified me for claiming I was God.  I didn’t claim that I was God; I just claimed that I walked with Him and that He was in Me.’[5]  Kan dit wees dat die Heilige Gees so oor Jesus sou laster?  Volgens Johannes gee ‘n vals leraar se Christologie (sy lering oor Jesus se Persoon en sy werk) hom weg.

 

Hoe weet jy dit is die Heilige Gees wat deur iemand praat? Die Gees getuig van Jesus en verheerlik Hom (Johannes 16:14).  ‘n Prediker wat van af God kom glo nie net die korrekte feite oor Jesus nie (die duiwel glo dit ook, vgl. Markus 1:24, Jakobus 2:19), maar hy bely Hom hartlik en openlik (v.2).  Die vals leraars in Johannes se tyd het gesê Christus is ‘n geestelike wese wat nie waarlik mens was nie, maar net soos ‘n mens gelyk het.  Ander het gesê dat Christus in die Jordaanrivier op die menslike Jesus gekom het, en hom weer aan die kruis verlaat het.  Johannes het gesê dat ‘n leraar wat dít preek, nie van God af kom nie (v.3).  Die ware leraars het geglo dat Jesus Christus een Persoon is (v.2).  Hulle het bely dat Jesus die Goddelike Messias is wat volkome mens geword het (v.2, Johannes 1:1, 14, Hebreërs 2:17).

 

As iemand die Bybelse Jesus ontken, is hy ‘n vals leraar. (v.3). Die antichris se gees lei hom (v.3, 1 Timoteus 4:1).  Hierdie is die gees wat homself as christus voorhou, maar teen (anti) die ware Christus en die Vader is (v.3, 2:22).  Johannes se lesers het deur Daniël 11, Matteus 24, en 2 Tessalonisense 2 gehoor dat die antichris kom, en volgens Johannes was daar reeds baie van hulle in die wêreld (v.3, 2:18).

 

Moenie vir ‘n prediker val net omdat hy oor Jesus praat nie. Wat sê hy oor Jesus?  Verkondig hy die ware Jesus van die Bybel of ‘n ander Jesus (2 Korintiërs 11:4)?  Verkondig hy Jesus as die ewige God (Johannes 1:1, 8:58)?  Jesus wat in elke opsig gelyk is met die Vader (Kolossense 1:19, 2:9, Hebreërs 1:3)?  Jesus wat die ware Messias is (Matteus 16:15-17)?  Jesus wat volkome mens geword het (Filippense 2:6-7)?  Jesus wat vir ewig God en mens sal wees (Romeine 9:5, 1 Timoteus 2:5, Handelinge 17:31, Daniël 7:13-14)?  Jesus wat deur die krag van die Heilige Gees uit ‘n maagd gebore is, sodat Hy nie half God en half mens is nie, maar volkome God en volkome mens – twee nature in een Persoon (Lukas 1:31-35)?  Jesus wat nie in sy natuur of dade met sonde besmet was nie, maar volkome heilig is (Hebreërs 7:26, 4:15, 1 Petrus 2:22)?  Jesus wat die straf vir ons sonde op Homself geneem het aan die kruis (Jesaja 53, Romeine 3:25)?  Jesus wat op die derde dag liggaamlik uit die dood uit opgestaan het (Johannes 20, 1 Korintiërs 15:4-8)?  Jesus wat die enigste Middelaar tussen God en mense is (1 Timoteus 2:5)?  Jesus wat nou aan die regterhand van God sit (Psalm 110:1, 1 Petrus 3:22, Hebreërs 1:3)?  Jesus wat in ‘n sigbare wederkoms na die aarde toe sal terugkeer (Handelinge 1:9-11)?

 

Soms ontken vals leraars nie prontuit vir Jesus nie. Maar hulle bely Hom ook nie direk nie.  Daar is sekere sentrale waarhede waaroor hulle eenvoudig stilbly.

 

So, hoekom moet jy ‘n prediker se Christologie toets? Want ‘n vals Jesus kan jou nie red nie.

 

Toets hom aan sy wêreldbeskouing (v.4-5)

Dit is moontlik vir ‘n ware Christen om in sonde te val. Tog kenmerk dit nie sy lewe nie.  Met ‘n vals leraar is dit anders.  Ons hoor gedurig in die media hoe liberale of prosperity predikers se seksuele skandes op die lappe kom, hoe hulle geld verduister, hoe hulle super luuks lewe, hoe hulle duur oorsese vakansies hou, en hoe hulle met die ‘ministry’ se geld multi-miljoen dollar privaat vliegtuie koop.  Hulle liefde vir die wêreld wys dat hulle nie enige belang of plek in die lewe hierna het nie.

 

Gelowiges moet waak vir vals leraars, maar hoef nie vir hulle bang te wees nie. Ons is van God af, en die Heilige Gees wat in ons is is sterker as die duiwel agter wie die bose wêreld aanloop (v.4, 5:19, 2 Korintiërs 4:4, Efesiërs 2:2).  Die Heilige Gees lei ons, sodat ons deur die vals leraars se leuens kan sien en die wêreld oorwin (2:20, 27, 5:4-5).  Omdat God sterker is as die duiwel (v.4), sal die vals leraars nie daarin slaag om gelowiges in die verderf in te lei nie (Matteus 24:24).  ‘n Vals gelowige het nie die Heilige Gees wat hom waarsku nie, en dus sal hy die duiwel se leuens volg (Matteus 24:11, 2 Tessalonisense 2:9-12, Jesaja 44:20, 2 Korintiërs 4:4).

 

Vals leraars oorwin nie die wêreld nie, maar is lief vir die begeertes van die sondige vlees, die lus om dinge te wil sien, die gejaag na rykdom, en ‘n obsessiewe trots in hulleself (v.5, 2:16, 2 Petrus 2). Soos hulle, is hulle volgelinge ook lief vir die wêreld (v.5).  As jy wil weet waar die karkas lê, moet jy kyk waar die aasvoëls draai.  As jy die vals leraar wil uitken, moet jy kyk waar die wêreld gemaklik voel en saamdrom (v.5).  Wie is die prediker vir wie die media prys?  Jesus het gesê:  “As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom liefhê.” (Johannes 15:19).

 

Toets ‘n prediker aan sy wêreldbeskouing. Leef hy eenvoudig, of wys sy duur smaak en luukse leefstyl dat die wêreld vir hom belangrik is?  Hou hy van rowwe partytjies?  Voel hy ongemaklik rondom vroue wat sleg aantrek, of soek hy juis hulle geselskap uit?  Het hy films op sy rak wat by jou vrae laat?  Het hy ‘n probleem met hoe die wêreld lewe (Romeine 12:2), of sê hy soos die wêreld dat saambly nie sonde is nie, dat aardse  rykdom die goeie lewe is, dat gays so gebore is, dat baie drank aanvaarbaar is vir mense wat oor 18 is, ens. (v.5)?  Verskil sy leefstyl opmerklik van die ongelowige s’n, sodat selfs húlle moet sê:  ‘As jy ‘n ware Christen wil ontmoet is dit hy’?

 

Hoekom moet jy ‘n prediker aan sy wêreldbeskouing toets? Want jy beskadig jouself as jy ‘n man volg wie se lewe nie sy boodskap ondersteun nie.

 

Toets hom aan sy Skrifbeskouing (v.6)

‘n Teoloog het vir ons vertel hoe ‘n liberale professor ‘n vergadering by UNISA moes open. Om ‘n punt te bewys het hy die Bybel eenkant toe geskuif en uit ‘n ander boek voorgelees.  Soos elke ander vals leraar was die Bybel vir hom maar net nog ‘n boek, eerder as die Woord van God.  Volgens Johannes sal ‘n persoon se Skrifbeskouing vir jou sê of hy ‘n vals leraar is of nie (v.6).

 

Die apostels en hulle lering kom nie van die wêreld nie (v.5), maar van God (v.6). Ware gelowiges soek die apostels se lering (v.6).  Die vroeë kerk het hulleself hieraan toegewy (Handelinge 2:42).  Jesus het gesê:  “Die wat uit God is, luister na die woorde van God… My skape luister na my stem… Elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem.” (Johannes 8:47, 10:27, 18:37).  Vals leraars en gelowiges soek nie die apostels se lering nie.  Hulle bevraagteken en verdraai dit, en sê dis nie genoegsaam nie (v.6, 2 Korintiërs 4:2, Openbaring 22:18-19).  Hulle weier om hulle daaraan te onderwerp, en sê die Bybel is outyds en geld nie vir vandag nie.  Die Gees van waarheid help ons om die apostels se geskrifte (die Nuwe Testament) van die duiwel en sy vals leraars se leuens te onderskei (v.6, 5:6, Johannes 16:13, 8:44, Handelinge 17:11).

 

Toets ‘n prediker aan sy Skrifbeskouing. Preek hy die Skrif?  Kan jy jou Bybel oopmaak en duidelik daarin volg wat hy sê?  Lees hy ‘n vers, maar verwys in die res van sy preek nie weer na die Bybel nie?  Is Bybelverse in sy preke yl gesaai soos gras in die Namib woestyn?  Streel hy mense se ore (2 Timoteus 4:3-4)?  Doen hy moeite om te sê wat hulle wil hoor (v.5)?  Vermy hy verse oor selfverloëning, heiligheid, die finale oordeel, ens.?  Is die Bybel vir hom genoeg, of soek hy meer omdat hy dink dis irrelevant?  Staan Bybelse prediking sentraal in sy bediening?

 

Drie jaar gelede het ek ‘n verslag geskryf, en mense teen vals lering gewaarsku. Toe ‘n ander predikant dit lees het hy gesê ek is liefdeloos.  Maar is dit liefdeloos om jou kind teen slegte invloede te waarsku?  Is dit liefdeloos om iemand teen gevaar te waarsku?  Hoe is dit liefdeloos om iemand teen die duiwel en sy agente te waarsku?  Hoe is dit liefdeloos om iemand uit die pad te stamp as jy die trein van vals lering teen ‘n spoed sien aankom?

[1] John MacArthur, Strange Fire, pp.282, 47

[2] Ibid

[3] Ibid, p.47

[4] Ibid, p.282

[5] Ibid, p.48

Pasop vir die antichris

Sheep with sharp teeth

Waaraan dink jy as jy die woord Antichris hoor? Die merk van dier, die 666?  ‘n Elektroniese mikroskyfie in jou regterhand en op jou voorkop?  Moeilike tye, demoniese aktiwiteit, ‘n sukkelende kerk, en swaar vervolging?  ‘n Bose man wat in die herboude Jerusalemse tempel sit?  Oorlog en chaos in Israel, of meer spesifiek, in Jerusalem?  Rusland, Irak, Amerika, en Israel?

 

Ek wonder hoeveel dink aan gewone mense met kispakke, dasse, en mooi klere wat in ‘n kerkgebou sit en luister hoe ‘n man praat oor Jesus wat nie gelyk is met die Vader nie? Hoeveel dink aan studente in ‘n klaskamer wat luister hoe die dosent vertel van Jesus wat op dieselfde vlak is as Buddha, Ghandi, en moeder Theresa?  Hoeveel dink aan boeke in CUM wat sê ons moet vir Jesus toestemming gee om in die wêreld te werk, boeke wat sê Jesus het aan die kruis opgehou om die Seun van God te wees?  Hoeveel dink aan teoloë wat in die Beeld sê Jesus is nie uit ‘n maagd gebore nie, en het nie liggaamlik uit die dood uit opgestaan nie?  Volgens 1 Johannes 2:18-27 is dít die antichriste vir wie jy moet oppas.

 

Kenmerke van die antichris (v.18-23)

Koos trek van die binneland af kus toe. Hy hoor van die ‘crowbar’ bende wat by huise inbreek en binne vyf minute soveel as moontlik steel:  TV’s, tablette, rekenaars, klere, karre, ens.  Terwyl hy op elke moontlike wyse voorsorg tref, vergeet Koos van die roes en vismotte wat deur sy kar en klere vreet.  Net so kan óns vreesbevange op die finale Antichris wag, terwyl ons nalaat om te waak teen die kleiner antichriste wat groot skade in die kerk kan verrig.  Dit is juis teen die kleiner antichriste wat Johannes ons in v.18-23 waarsku.

 

In vergelyking met die ewigheid, is die eeue tussen die kruis en die wederkoms maar net ‘n laaste uur (v.18). Vir God is ‘n duisend jaar soos een dag (2 Petrus 3:9).  Ander verse in die Bybel praat van hierdie tyd as die laaste tye of dae (Hebreërs 1:1, 1 Petrus 1:20, 1 Timoteus 4:1, 2 Timoteus 3:1, Jakobus 5:3).  Die lesers van Johannes se brief het in Daniël 11, Matteus 24, en 2 Tessalonisense 2 gehoor dat die Antichris kom (v.18, vgl. Openbaring 13).  Daar het hulle gehoor dat die Antichris homself as ‘n god sou verhef en die ware God laster.  Met Satan se mag sal hy vals wonders doen.  By sy koms sal Jesus hom met die asem van sy mond vernietig.

 

Die feit dat daar reeds baie antichriste was, het bewys dat die laaste een ook sou kom (v.18). Enigiemand wat teen die Bybelse Jesus leef en preek is die antichris (v.22, 4:3, 2 Johannes 7).  Hierdie is mense wat nie volhard nie, maar wegval uit die gemeenskap van gelowiges (v.19).  Op papier is hulle deel van die gemeente, maar hulle was nooit innerlik deel nie, want anders sou hulle daar gebly het en nie weggeloop het nie (v.19).  Die feit dat hulle weggeval het, maak duidelik dat hulle ongered is (v.19).  Die Skrif sê:

 

 • “Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.” (Matteus 24:13).
 • “Want ons het deelgenote van Christus geword, as ons net die begin van ons vertroue tot die einde toe onwrikbaar vashou”(Hebreërs 3:14).
 • “Want daar moet ook partyskappe onder julle wees, sodat die beproefdes onder julle openbaar kan word.” (1 Korintiërs 11:19).

 

Die vals leraars kom van binne af en nie van buite nie – pasop (v.19, Handelinge 20:30)! Jesus, die Heilige Een (Markus 1:24), salf die ware gelowiges met die Gees, sodat alle gelowiges die ware kennis van Christus het (v.20, 2 Korintiërs 1:21-22, Johannes 1:33, 14:26, Kolossense 1:28).  Hierdie ware kennis kom nie deur die gnostiese vals leraars nie, maar deur die Gees se woorde in die Skrif (v.21, 1 Korintiërs 2:12-16).

 

Daar is geen leuen in die Gees se woorde nie (v.21, 5:6, Johannes 17:17, 14:6), en daar is nie waarheid in die vals leraars se woorde nie (v.21, Johannes 8:44). Die vals leraars het gesê dat Christus in die Jordaan rivier op die menslike Jesus gekom het, en Hom weer verlaat het aan die kruis.  In v.22 sê Johannes dat iemand wat so sê lieg:  hy is die antichris.  Iemand wat die Seun ontken, ontken ook die Vader, want Jesus en die Vader is een (v.22-23, Johannes 10:30, 5:23, 8:19, 15:23).  Iemand wat in sy hart die Seun as sy Verlosser, Here, en Messias erken en bely, het ook die Vader (v.23, Romeine 10:9).

 

Pasop vir die antichris. Miljoene mense is in die hel, omdat hulle nie gewaak het nie.  Om dit reg te kry moet jy v.18-23 in die moderne idoom vertaal.  Hierdie mense is selfaangestelde leiers wat praat asof die gemeenskap van gelowiges onbelangrik is (v.19).  Hulle bely dat hulle Christene is, maar het nie ‘n belang in die kerk nie (v.19).  Johannes ken net twee kategorieë:  as jy nie binne die kerk is nie, is jy buite (v.19).  As jy nie in die kerk is nie, is jy in die wêreld en ongered.  Hierdie mense se houding teenoor die liggaam van Christus is ‘n aanduiding van hulle houding teenoor die Hoof.  Ek vra mooi dat jy nie die kerk as opsioneel beskou nie.  Moenie sê jy hoef nie in die kerk belang te stel, en kan nogsteeds ‘n ware Christen wees nie.  As dít waar is, dan is Jesus ‘n Hoof sonder ‘n liggaam.

 

Handhaaf egter ‘n balans. Moenie dink dat alle kerklidmate waarlik gered is nie.  Jou doop of naam op die lederol beteken nie dat jou naam in die Boek van die Lewe is nie.  Op die oordeelsdag gaan God in die kerk sif om die onkruid en koring van mekaar te skei.

 

Net soos wat die antichriste nie in die gemeenskap volhard het nie, het hulle verkeerd geglo oor Jesus (v.22). Vandag nog glo hulle verkeerd oor Jesus:

 

[1] Hulle glo nie Hy is volkome God en mens nie. Hulle glo nie dat Hy deur die Gees se werking uit ‘n maagd gebore is nie.

 

[2] Hulle glo nie dat Hy die Messias is nie.

 

[3] Hulle glo nie dat Hy die Verlosser is wat die straf vir ons sonde op Homself geneem het aan die kruis nie. Hulle glo nie dat Hy die opgestane Here is wat weer kom nie.

 

Enigiemand wat verkeerd glo oor Jesus is ongered, en het ook nie die Vader nie (v.23). Daarom kan ons nie sê dat almal dieselfde God dien en hemel toe gaan nie.  Jesus is die enigste Weg na die Vader (4:15, Johannes 14:6, Handelinge 4:12).  Dit beteken egter nie dat almal wat reg oor Jesus glo, gered is nie.  Die duiwel glo reg en is ongered (Jakobus 2:19).  As jy wil hê dat God jou moet red, moet jy jou sonde los, en besef dat Jesus die enigste hoop is dat God jou kan vergewe.  Vertrou op Hom en wees lief vir Hom.

 

Beskerming teen die antichris (v.24-27)

Wanneer die seisoen draai of jy na ‘n ander land toe gaan, is die kanse goed dat jy siek word. Hoe weet jy wanneer jy siek is?  Hoe weet jy presies wat fout is?  Daar is ‘n objektiewe en subjektiewe toets om uit te vind.  Subjektief voel jou gestel af.  Jy weet nie presies wat fout is nie, maar jy besef dat dinge nie reg is nie.  Objektief gaan jy dokter toe en sê hy na paar toetse vir jou wat fout is.

 

Net so gee God in die geestelike realm vir ons subjekiewe en objektiewe toetse om vals lering uit te ken. Subjektief is die Heilige Gees soos ‘n ingeboude leuen verklikker wat ons waarsku.  Die gelowige weet nie altyd wat fout is as iemand in ‘n boek of preek vals lering soos gif versprei nie, maar hy weet iets is nie reg nie.  Objektief meet hy die lering aan die Skrif om agter te kom wat presies fout is.  Jy kan nie net die Woord of die Gees hê nie.  Jy het beide nodig.  Dit is Johannes se punt in v.24-27.

 

Hoe kan gelowiges in die Vader en die Seun bly, en nie val vir vals lering nie? Hulle moet sorg dat die evangelie wat hulle van die begin af gehoor het, in hulle harte bly (v.24).  Vir dié wat dít doen, belowe God die ewige lewe (v.25), en Hy kan nie lieg nie (Titus 1:2).  Die antichriste bedrieg jou, omdat hulle wil keer dat jy die ewige lewe kry (v.26).  Bly in die Woord, sodat jy nie in hulle strik beland nie (v.26).  Die Gees sal jou in die waarheid lei en jou waarsku (v.27, Johannes 14:26).  Gelowiges benodig nie die gnostici se lering om God te ken nie (v.27, Hebreërs 8:11).  Deur die ware Woord gee die Gees vir hulle alles wat nodig is om reg te lewe (v.27, 2 Petrus 1:3, 2 Timoteus 3:16-17).  Die Gees is die waarheid (5:6), en kan nie soos die vals leraars oor Jesus jok nie (v.27).  Soos die Gees vir hulle geleer het, moet hulle in Christus en sy waarheid bly (v.27).

 

Pasop vir die antichris. Wees agterdogtig oor enige nuwe lering; oor mense wat wonderlike nuwe dinge sê wat nog niemand in die kerk se geskiedenis gesê het nie.  Laat die evangelie wat jy van die begin af gehoor het in jou bly (v.24).  Volgens Jeremia 6:16 is die ou paaie die goeie paaie waarin jy rus vind vir jou siel.

 

Pasop ook vir mense wat praat asof gewone ‘Christene’ nie die Skrif kan verstaan nie; asof net geleerdes en spesiale gesalfdes dit kan verstaan. Ons is nie Katolieke wat glo dat net die priester die Skrif kan interpreteer nie.  Elke Christen het die Heilige Gees en kan die Skrif vir homself interpreteer.  Dit beteken nie dat leraars onnodig is nie (Efesiërs 4:11), maar beteken wel dat ons nie slim praatjies buite die Bybel nodig het nie.

 

Neem jouself voor om die Bybel beter te ken en gevul te word met die Gees, om die sonde te los wat die Heilige Gees bedroef. So sal jy vals lering van ‘n myl af kan uitsnuf soos wat ‘n bloedhond dwelms uitsnuf.  Sonder die Gees is jy soos ‘n alarm met ‘n pap battery.  Sonder die Woord is jy soos sekuriteitswagte wat slaap en nie koeëls in hulle gewere het nie.

 

Eddie is ‘n matriek leerling. In sy wiskunde vraestel is 95 van sy 100 antwoorde amper reg.  Waar sy antwoord 10 moes wees, het hy 9 geskryf.  ‘n Antwoord wat x3 moes wees, het hy x2 gemaak.  Alta het dieselfde eksamen geskryf.  Haar antwoorde was geheel en al verkeerd.  Maar toe die onderwyser hulle vraestelle merk, het hy nie vir Eddie meer punte gegee as vir Alta nie.  Eddie se antwoorde was nader aan reg, maar was nogsteeds verkeerd.

 

Net so is daar eintlik nie ‘n verskil tussen godsdienste soos Moslem en Hindoes aan die een kant, en Jehova’s Getuies en Word of Faith kerke aan die anderkant nie.  Almal van hulle verwerp die Jesus van die Bybel en is antichriste.  Charles Spurgeon het gesê:  ‘Om te onderskei is nie die vermoeë om die verskil tussen reg en verkeerd te ken nie, maar om die verskil te ken tussen reg en amper reg.’  Baie mense wat in die hel is, het die pot heeltemal mis gesit.  Maar hoeveel mense is daar nie in die hel wat amper reg was nie?  Bêre God se Woord in jou hart en pasop vir die antichris.

Wat glo Christene oor Jesus?

Jesus the Word

In Roland Bainton se biografie oor Martin Luther is daar ‘n prentjie van ‘n kwaai Jesus op ‘n troon.[1]  A.g.v. hulle verdraaide beeld van Jesus, wou die Katolieke ekstra middelaars tussen hulle en Jesus hê.  Hulle sou dus nie direk deur Jesus tot die Vader bid nie, maar het vir Maria gevra om by Jesus te pleit.  En omdat hulle gevoel het Maria is te heilig, het Martin Luther bv. tot Maria se ma gebid en gevra sý moet by Maria pleit.  Eers toe Luther tot bekering gekom het, het hy ‘n Bybelse beskouing van Jesus gekry.  Hy het besef dat Jesus ‘n goeie God is wat sondaars liefhet en aarde toe gekom het om hulle te red.  Wat hy voorheen oor Jesus geglo het, was heeltemal verkeerd.  Johannes 1:1-18 wys vir ons wat Christene vandag en deur al die eeue nog oor Jesus geglo het.

 

Sy ewigheid (v.1-2)

In Desember was daar ‘n Jehova’s Getuie by my hek. Hy het probeer om my te oortuig dat Jesus nie God is nie.  Hy het ‘n boek by my gelos wat sê dat Jesus die eerste en sterkste geestelike wese is wat deur God geskep is.  Maar volgens Johannes is Jesus die ewige God self.

 

Jesus is die Woord (v.1, 14), en was reeds daar toe God in die begin van Genesis 1 tyd geskep het. Omdat Hy voor tyd daar was, is Hy die ewige God (v.1-2).  “Voordat die berge gebore was en U die aarde en die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God.” (Psalm 90:2).  “En Hy is voor alle dinge” (Kolossense 1:17).

 

Hy is die Woord [Gk. logos] wat God se denke en Persoon aan ons bekend maak (v.1, 18). is die Woord wat gespreek het om alles tot stand te bring, wat met Adam en Eva gepraat het, wat met Abraham, Isak, en Jakob gepraat het, wat met Moses in die brandende bos gepraat het, wat op Sinaï gepraat het, wat deur al die Ou Testament profete gepraat het.

 

Die Woord is God en is een met Hom (v.1). Hy is die lofwaardige God (Romeine 9:5), die Een wat op God-gelyke wyse bestaan het (Filippense 2:6), en die Een in wie die volheid van God beliggaam is (Kolossense 1:19, 2:9).  Maar omdat Hy ook by God is, is Hy ‘n aparte Persoon (v.1-2).  Die Jehova’s se Bybel sê dat die Woord’n god was.  Dit kan egter nie wees nie, want Hy is voor tyd en dus ewig.  Verder het Hy alles geskep, en volgens Jeremia 10:11-12 en Psalm 96:5 kan net die ware God skep – ’n god kan nie skep nie en bestaan buitendien nie.

 

Ons moet weet hoe om Jesus se ewigheid en Godheid te verdedig as die Jehova’s aan ons deure klop. Lees weer die punt oor Jesus as God in my preek op die blog:  ‘Wie is hierdie Jesus?’  Jesus het nie ‘n begin of einde nie, maar alles begin en eindig in Hom.  In Openbaring 1:8, 21:6, Jesaja 44:6 sê God Hy is die Alfa en die Omega (die a en z van die Griekse alfabet), die Begin en die Einde, die Eerste en die Laaste.  Openbaring 1:17, 2:8, 22:13 noem Jesus by hierdie name.  Dit wys dat Jesus die ewige God is.  As Hy die logika en Woord van God is [logos], moet Hy ook ewig wees soos die God wat hierdie gedagtes dink en hierdie Woord praat.

 

Moenie met die Jehova’s stry asof jy hulle met jou intellek kan oortuig nie. Ken egter die Skrif, sodat jy jouself en ander gelowiges teen hulle valsheid en verwarring kan beskerm.  God sal dalk ook jou woorde gebruik om die Jehova’s te laat dink.

 

Sy skeppingswerk (v.3-5)

Oor die Kersseisoen het ‘n boemelaar by my hek kom bedel. Hy was aggressief en arrogant.  Hy was op dwelms of demoon-besete, en het geglo hy is een of ander super-mens.  Op ‘n stadium het hy God se Naam gelaster en het ek hom vasgevat.  Hy het o.a. gesê dat hý vir Jesus geskep het.  Die Skrif is duidelik dat Jesus nie geskep is nie, maar dat Hy self die Skepper van alles is.

 

Alles wat bestaan is Skepper of skepsel, en kan nie beide wees nie. Jesus is die Skepper en nie ‘n skepsel soos wat die Jehova’s en Gnostici sê nie (v.3).  “want in Hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte—alle dinge is deur Hom en tot Hom geskape.” (Kolossense 1:16). “tog is daar vir ons maar een God, die Vader uit wie alles is, en ons tot Hom, en een Here Jesus Christus deur wie alles is, en ons deur Hom.” (1 Korintiërs 8:6). Geen skepsel bestaan immers sonder Hom nie (v.3).  As Hy self ‘n skepsel is, beteken dit Hy het Homself geskep (v.3).  Om so te redeneer is onsin.

 

Johannes sê dat Jesus die Bron van alle lewe is (v.4, 14:6, 5:26). Alle lewe in die skepping begin by Hom (Genesis 1:20-25).  Adam en elke mens se lewe kom van Hom af (5:21, Genesis 2:7).  Dit is ook Hy wat die ewige lewe gee, omdat Hy self die ewige lewe is (1 Johannes 5:20).

 

Soos wat lig lewe gee, leef ons in en deur sy lig (v.4, Psalm 36:10). Sy lig skyn in die duisternis van die skepping en in ons donker harte (v.5, 8:12, Genesis 1:5, 1 Johannes 1:5, 2 Korintiërs 4:6).  Sy lig is nie ‘n lig wat jy kan afsit of ‘n kers wat jy kan doodblaas nie:  sy lig oorwin die duisternis (v.5).

 

Weereens moet jy uit die Woord vir die Jehova’s kan wys dat Jesus die Skepper-God is. Volgens hulle is Jesus dieselfde as die tandarts se assistent wat die instrumente vir hom aangee:  Hy is nie self die Skepper nie, maar help net die Vader (nie dat ek verstaan hoe Hy kan help om te skep, sonder dat Hy ook die Skepper is nie!).

 

Beide die Ou- en Nuwe Testament sê dat die Woord alles geskep het (v.1, 3, Psalm 33:6, Hebreërs 11:3).  ‘n Vergelyking tussen Johannes 1 en Genesis 1 wys dat Jesus die God is wat alles geskep het.

Table

Iemand wat twyfel dat Jesus die Skepper-God is, kan nie sy verlossing reg verstaan nie. Hoe kan Jesus ‘n nuwe skepping in ons harte maak (2 Korintiërs 5:17), as Hy nie eers die heelal kon skep nie?

Sy voorganger (v.6-8)

As ‘n bekende persoonlikheid optree, is daar gewoonlik ‘n minder bekende persoon wat ‘n paar liede sing en dan die sanger voorstel. Dit is basies wat Johannes die Doper vir Jesus was.  Hy was die slaaf wat ‘n paar honderd kilometer vooruit moes hardloop om die gate in die pad op te vul, klippe uit die pad te rol, en hobbels gelyk te maak.  As die Koning daar verby kom, moes alles reg wees.  So sien die Ou Testament vir Johannes (Jesaja 40:3), en so het hy homself beskou (v.19-23).

 

God het vir Johannes die Doper gestuur om van die lig te getuig, sodat die volk deur sy boodskap kon glo (v.6-7). Soos wat die Ou Testament vereis het, was hy nie die enigste getuie nie, maar een van vele (v.7):  die Vader (5:36-37), die Skrif (5:39), en die Heilige Gees deur die apostels (15:26-27).  Johannes self was nie die lig nie, en wou ook nie sy roem steel nie.  Hy wou mense na die lig toe wys (v.8) en het vir hulle gesê:  “Ek doop julle wel met water, maar Hy kom wat sterker is as ek, wie se skoenriem ek nie waardig is om los te maak nie—Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur.” (Lukas 3:16).

 

Beskou jouself as die maan in Jesus se helder sonlig. Iemand wat vir Jesus minder as God wil maak, doen dit omdat hullle hulself meer wil maak.  As die Jehova’s sê Jesus is ’n god, is dit nie lank voordat hulle 10:34-36 verdraai en sê ons is ook gode nie.  Hulle is soos die Mormone wat sê dat goeie mense eendag gode sal word.  Dit was Satan sonde:  hy wou soos God wees (Jesaja 14:14).  In Genesis 3:5 het hy die mens versoek om soos God te wil wees.  Dit is beter dat jy soos Johannes is wat mense na Jesus toe wys en sê:  “Hy moet meer word, maar ek minder.” (3:30).  God deel sy eer met niemand nie (Jesaja 48:11).

 

Sy vleeswording (v.9-18)

As jy vir ‘n duisend Afrikaners vra waaroor Kersfees gaan, sal 70% of meer vir jou kan sê dat God mens geword het om ons te red. Tog is daar baie Afrikaners wat glo Jesus is ‘n liefdevolle Verlosser, terwyl die Vader ‘n kwaai God is wat altyd wil straf.  Vir Johannes is Jesus en die Vader een (10:30), en wys Jesus presies vir ons hoe en wie die Vader is (v.18).

 

Die ware lig wat die mens se gewete met die kennis van God verlig, was oppad na die wêreld toe (v.9, 8:12, Romeine 1:19-21, 2:14-15). Hy het die wêreld geskep, maar toe Hy aarde toe gekom het, het die wêreld Hom nie as haar Skepper erken nie (v.10).  Die mens wat Hy na sy eie beeld gemaak het, het Hom verwerp (v.11).  Sy uitverkore volk Israel het Hom verwerp, net soos wat hulle in die woestyn en die res van die Ou Testament gedoen het (v.11, Matteus 21:43, Handelinge 4:11, 7:52, 13:45-47, 18:4-6).

 

Daar was egter ‘n paar mense wat Hom as hulle Here, God, en Verlosser ontvang het en in Hom geglo het (v.12, 20:31). Aan hulle het Hy die reg gegee om sy kinders te word (v.12).  Hoe word jy sy kind?

 

[1] Jy is dit nie van nature of bloot omdat jy ‘n Jood of Afikaner is nie (v.13).

 

[2] Jy is dit nie omdat jy dit gekies het nie: asof kinders hulle ouers kan aanneem (v.13)!

 

[3] Jy is dit nie, omdat iemand anders dit vir jou gekies het nie (v.13).  Jy kan nie ‘n kind van God word, omdat jou ouers jou besny of laat doop het nie.

 

[4] Jy is dit omdat God jou wederbaar, en kies om jou as sy kind aan te neem (v.13).  “Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het” (1 Petrus 1:3).  “Volgens sy wil het Hy ons voortgebring“ (Jakobus 1:18).  Jy ontvang Hom as jou Vader (v.12), omdat Hy jou as sy kind aangeneem het (v.13, vgl. Galasiërs 4:5-7, Efesiërs 1:5).

 

Voordat Hy ons kon aanneem, moes Hy ‘n mens word om ons te red deur sy lewe, kruisdood, en opstanding (v.14). Die Seun van God het die seun van die mens geword (v.14), sodat die seuns van die mense seuns van God kan word (v.12-13).

 

In die Ou Testament was die tabernakel in midde van die volk vol van God se heerlikheid (Eksodus 40:34). In die Nuwe Testament is Jesus die tabernakel in ons midde, vol van God se heerlikheid (v.14, Gk.).  Voor die skepping en in die Ou Testament was Hy die heerlike God (12:41, 17:5, Hebreërs 1:3).  In die Nuwe Testament het Johannes Jesus se heerlikheid gesien in sy wonderwerke (2:11), op die berg van verheerliking (2 Petrus 1:16-18), en in sy kruisdood (12:23-33).

 

Jesus is vol van genade en vol van die waarheid oor God, die mens, sonde, verlossing, ens. (v.14).  Hy is “groot van goedertierenheid en trou” (Eksodus 34:6).  Alhoewel Johannes voor Jesus gepreek het, het hy geweet Jesus is ewig en groter as hy, Jakob, Moses, Abraham, en almal (v.15, 30, 4:12, 5:46-47, 8:53, 58).  Uit die beker van genade wat oorloop soos wyn (v.14), het ons genade op genade ontvang.  Ons ontvang genade vir redding, lewe, en vir altyd (v.16).  Die Skrif sê:

 

“Hy wat selfs sy eie Seun nie gespaar het nie, maar Hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal Hy nie saam met Hom ons ook alles genadiglik skenk nie?” (Romeine 8:32).

 

“In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade, wat Hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand” (Efesiërs 1:7-8).

 

“sodat Hy in die eeue wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus.” (Efesiërs 2:7).

 

Om ons sonde uit te wys, het God ‘n streng wet gegee deur Moses (v.17). Deur Jesus het God genade gegee:  Jesus het die wet namens ons onderhou, en die straf vir ons wetsoortreding op Homself geneem aan die kruis (v.17).  Die waarheid van die evangelie het ook deur Hom gekom (v.17).  Hoekom het Hy ons gered?  Dit het Hy gedoen, sodat ons die onsigbare God kan sien en Hom vir altyd kan geniet (v.18).  Jesus het gekom om hierdie God te openbaar (v.18).  “Hy is die Beeld van die onsienlike God” (Kolossense 1:15).  Hy is die presiese afdruksel van God se wese en die afskynsel van sy heerlikheid (Hebreërs 1:3).

 

Ontvang Hom as die Een wat jou gemaak het, die enigste Verlosser van sondaars, die volmaakte openbaring van die Vader. Baie Afrikaners is goeie kerkmense wat Hom so erken, maar hulle verwerp Hom deur hulle dade.  Hulle weet dat Hy hulle geskep het, maar hulle gebruik hulle asem in sonde teen Hom.  Hulle sê dat Hy hulle van sonde red, en tog leef hulle daarin.  Hulle weet Hy is die openbaring van die Vader, en tog het hulle nie regtig ‘n goeie of ware kennis van Hom of sy Vader nie (8:19, 14:7).  Om die Vader reg te ken, moet jy in die vier Evangelies na Jesus kyk, want “Hy wat My gesien het, het die Vader gesien.” (14:9).

 

 • In Jesus wat die Fariseërs aanvat en mense uit die tempel uitdryf, sien jy die Vader wat vals godsdiens haat (2:15, Matteus 23).
 • In Jesus wat slegte vroue red en vergewe, sien jy die Vader wat sondaars liefhet en ‘n hart het vir uitgeworpenes (4:7, 18, 8:11).
 • In Jesus wat sy dissipels se voete was en op ‘n donkie ry, sien jy die Vader wat nederig is (13:14, Matteus 21:5).
 • In Jesus wat vir sy ma voorsorg tref en ‘n weduwee se seun opwek, sien jy die Vader wat omgee vir weduwees (19:26-27, Lukas 7:13).
 • In Jesus wat vir Tomas nader roep, sien jy die Vader wat geduldig is met gelowiges wat twyfel (20:26-29).
 • In Jesus wat vir Petrus herstel, sien jy die Vader wat afgedwaaldes na Homself toe terugbring (21:15-19).
 • In Jesus wat siekes genees, sien jy die Vader wat jammer voel vir siek mense en bly is om hulle gesond te maak.
 • In Jesus wat skelm tollenaars soos Matteus en Saggeus red, sien jy die Vader wat daarvan hou om sondaars te red (Matteus 9:9-13, Lukas 19:1-10).
 • In Jesus wat arbeiders in die oes uitstuur, sien jy die Vader wat ‘n hart het vir die verlore wêreld (Matteus 9:37-10:15).
 • In Jesus wat kinders optel, sien jy die Vader wat lief is vir klein kindertjies (Matteus 19:13-15).
 • In Jesus wat oor Jerusalem huil, sien jy die Vader wat hartseer is as sondaars Hom verwerp en Hy hulle in die hel moet straf (Matteus 23:37-38).
 • In Jesus wat vir Maria onderrig, sien jy die Vader wat nie te besig of te kwaai is om ons te help nie (Lukas 10:38-42).
 • In Jesus wat mense op die Sabbat genees, sien jy die Vader wat nie godsdiens vereis nie, maar liefde vir God en jou naaste (Lukas 13:10-17).

 

Om Jesus as die ware God-mens en Verlosser te ontvang, is ‘n saak van lewe en dood. Buite Hom is daar nie verlossing nie (Handelinge 4:12).  Sonder Hom kan jy nie die Vader ken of na Hom toe kom nie (14:6-7).

 

Vir ‘n blom om as ‘n roos geklassifiseer te word, moet dit sekere kenmerke hê. Dit kan met of sonder dorings wees, in ‘n verskeidenheid van kleure voorkom, ‘n bos of ‘n boompie wees, ‘n groot oop blom of ‘n klein knop wees, lekker ruik of geen reuk hê nie.  Maar dit kan nie ‘n varkoor of lelie se kenmerke hê, en nogsteeds ‘n roos wees nie.  Net so kan mense verskil oor die geestelike gawes, die eindtyd, die uitverkiesing, die doop, en nogsteeds Christene wees.  Iemand wat egter nie Johannes 1:1-18 glo nie, kan glad nie ‘n Christen wees nie.

[1] Here I Stand, p.23

Ontmoet die historiese Jesus

Real Jesus

Het jy al ooit National Geographic programme oor die historiese Jesus gekyk, of artikels daaroor gelees (bv. The Search for the Historical Jesus)?  In die programme en artikels probeer die argeoloë, joernaliste, en teoloë die Bybelse Jesus weg redeneer.  Die ‘historiese Jesus’ van hulle navorsing is niks meer as ‘n vergete geraamte in ‘n graf nie; ‘n Jesus wat jou depressief laat.

 

Volgens die Bybel is die historiese Jesus nie ‘n bleek en droewige figuur nie, maar die opgestane Here wat vir ewig lewe; die liefdevolle God-mens en Vriend van sondaars. Dít is die historiese Jesus van wie Johannes skryf in 1 Johannes 1:1-4.

 

Geniet gemeenskap met sy Persoon

In die middel van die tweede eeu was daar ‘n gevaarlike vals lering wat sy kop uitgesteek het: Gnostisisme.[1]  Hierdie mense het geglo dat hulle ‘n spesiale lig en kennis [Gk. gnosis] van die waarheid het wat ander nie het nie.  Hulle het geglo dat dié wat hierdie vlak van kennis bereik het, gered sal word.  Hulle het geglo dat Jesus geheime met die apostels gedeel het, wat net aan húlle oorgedra is.  Volgens hulle is hierdie geheime nie in die Ou Testament of eers die hele Nuwe Testament opgeteken nie, maar net in húlle geskrifte (bv. die Evangelie van Tomas wat in die jaar 140 n.C. geskryf is – The Da Vinci Code het hierdie geskrifte aan die man op straat bekend gestel).

 

Die Gnostici het geglo dat alle materie, die aarde, die mens se liggaam, en dinge soos seks boos is (vgl. 1 Timoteus 4:3). Hulle het gesê dat die ware God alles gemaak het.  Daar het egter ‘n ander god op die toneel verskyn:  die Demiurge.  Volgens hulle was hierdie die slegte en bose god van die Ou Testament, wat nie dieselfde god is as die God van die Nuwe Testament nie.  In die vroeë kerk het Marcion hierdie lering bekend gemaak, en in ons tyd glo die liberale teoloë dit.

 

Volgens hulle sou die ware God nie met die onreine materiële heelal meng nie. Hulle het geglo dat die materiële wêreld ons gevange hou.  Die ware God het toe vir Jesus gestuur om ons van die Demiurge se onderdrukking te red, sodat ons uit ons bose liggame en die heelal kan ontsnap.  Hierdie is dieselfde idees wat Griekse filosowe geglo het, en wat Buddhiste en Hindoes vandag glo.

 

Vir die Gnostici was Jesus nie God in die vlees nie, maar die eerste en sterkste van die geestelike wesens of aeons. Vandag glo die Jehova’s Getuies iets soortgelyk.  Die Gnostici het gesê dat Jesus net soos ‘n mens gelyk het.  Party het geglo dat ‘n geestelike wese (Christus) op die menslike Jesus neergedaal het by sy doop, en Hom weer verlaat het by sy kruisiging.

 

Gnostisisme was reeds in haar doeke-stadium toe Johannes sy eerste brief geskryf het. In v.1-3 wys Johannes vir ons wie die historiese en ware Jesus is.

 

Die historiese Jesus was van die begin af by die Vader (v.1-2). In 2:13-14 praat Johannes van God wat van die begin af daar was.  Johannes 1:1 sê van Jesus:  “In die begin was die Woord”.  Hy is die God wat in die begin die hemel en die aarde gemaak het (Genesis 1:1).  Hy is voor tyd en ewig.  Hy het ‘n mens geword en die Vader aan ons geopenbaar (v.2).  Hy is die Een vir wie die apostels gesien, gehoor, en aangeraak het (v.1-3, Johannes 1:14, 20:27, Lukas 24:36-43).  Johannes wys duidelik dat materie en die mens se liggaam nie boos is nie!  Omdat die Gnostici Jesus se vleeswording ontken het, moes hulle nie lieg en sê hulle kry hulle kennis by die apostels nie (4:2-3, 6).

 

Ons gebruik woorde om ons gedagtes bekend te maak. Die historiese Jesus is die Woord wat God en sy gedagtes openbaar of bekend maak (v.1, Johannes 1:1, 18).  Hy is die Woord wat lewe gee (v.1).  Die Johannes-Evangelie sê:

 

 • “In die begin was die Woord… Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In Hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense.” (1:1, 3-4).
 • “Want soos die Vader die dode opwek en lewend maak, so maak ook die Seun lewend wie Hy wil.” (5:21).
 • “die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.” (6:63).
 • “Jesus sê vir haar: Ek is die opstanding en die lewe; wie in My glo, sal lewe al het hy ook gesterwe” (11:25).
 • “Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe” (14:6).

 

Jesus is die Ewige Lewe wat in die Drie-Eenheid bestaan (v.2, 5:20).  “Want soos die Vader lewe het in Homself, so het Hy aan die Seun ook gegee om lewe in Homself te hê.” (Johannes 5:26).  Jesus gee hierdie lewe aan elkeen wat die Vader en die Seun ken (Johannes 17:3).  Dít is die ware kennis:  nie ‘n mistiese kennis nie (1 Timoteus 6:20), maar ‘n kennis wat jou lewe verander (2:3-6, 13); ‘n intieme kennis of gemeenskap met die Vader en sy Seun (v.3).  Johannes praat van die Seun as ‘Jesus Christus’ om te wys dat Jesus en Christus nie twee aparte persone is wat by Jesus se doop een geword het, en weer by sy kruisdood geskei is nie.

 

Al hoor, sien, en raak ons nie soos die apostels aan Jesus nie (v.1-3), kan ons gemeenskap met Hom hê deur die Woord en die Gees. Ons gemeenskap met Hom bestaan nie in ‘n mistiese kennis of ‘n stem in jou kop nie (v.3).  Om gemeenskap met God te hê hoef jy nie uit jou ‘bose’ liggaam te ontsnap nie.  Jy kan sy teenwoordigheid en liefde geniet terwyl jy nog in jou aardse liggaam is (v.3).  Jou hoogste doel is nie om uit jou liggaam te ontsnap of jou identiteit te ontdek nie, maar om gemeenskap met God te geniet (v.3).  God het ons geroep “tot die gemeenskap met sy Seun Jesus Christus, onse Here.” (1 Korintiërs 1:9).  Soos Maria, moet ons by sy voete sit en sy teenwoordigheid geniet (Lukas 10:38-42).

 

In die hemel sal ons deel in die perfekte gemeenskap wat die Vader en die Seun geniet het voor Genesis 1 (v.3, Genesis 1:26, Johannes 17:5, 21, 24). Die Heilige Gees was ook deel van hierdie gemeenskap.  Hy is die blydskap tussen die Vader en die Seun.  Die Heilige Gees bring ook die Vader en die Seun na ons harte toe, sodat ons gemeenskap met God kan geniet (Johannes 14:16-17, 23).  As ons in die Gees bly, sal ons ook in die Vader en die Seun bly (2:24).  Die gemeenskap van die Heilige Gees is met ons (2 Korintiërs 13:13). Deur Jesus bid ons in die Gees tot die Vader (Efesiërs 2:18).  As die Gees in ons werk, dan woon Christus in ons harte deur die geloof, en word ons vervul met al die volheid van God (Efesiërs 3:16-17, 19).

 

Geniet gemeenskap met sy Persoon. Voordat jy dit sal soek en begeer, moet jy eers verstaan hoe wonderlik dit is.  Die mens se siel is soos ‘n dor land wat nie versadig word met wind, donderweer, die son, of sandstorms nie, maar net met water.  Net so is God alleen die lewegewende water wat jou dor siel kan versadig (Psalm 36:10, Johannes 4:14, 7:37, Openbaring 22:1).  Niks in die skepping kan hierdie leemte vul nie.  As jy dit met enigiets buiten God probeer vul, los dit jou leeg.  Geld, mense, kos, nuwe goed, dwelms, drank, seks, kinders hê, trou, die natuur, dagdromery, goeie gesondheid, wen, roem, niks anders kan jou versadig nie (Jeremia 2:13, Prediker 2:1-11).

 

Die geur van ‘n Yesterday-today-and-tomorrow, ‘n troupant se kleurvolle vlerke, Swiss sjokolade wat in jou mond smelt, ‘n man en vrou se liefde vir mekaar is maar die bladmusiek en die flou sonpaneel-liggie in jou tuin.  God is die briljante musiek-uitvoering en die helder son.  As jy eers die musiek gehoor het en die son gesien het, wil jy nie meer vir die bladmusiek staar of die sonpaneel-liggie hê nie.  Saam met Augustinus weet jy jou siel rus nie, totdat dit in Hom rus.[2]  God is vir jou siel soos daardie enkele sleutel wat die slot kan oopsluit.

 

Jou verhouding met God is nou nie meer soos die verhouding tussen ‘n slaaf en ‘n harde Meester, of ‘n Regter en ‘n misdadiger nie. Julle verhouding is nou dié van goeie vriende, ‘n Vader en sy seun, ‘n Bruidegom en sy bruid wat mekaar uitsoek.  Skielik is Bybelstudie, gebed, en die bywoning van kerk byeenkomste nie meer ‘n plig of ‘n boksie om af te merk nie, maar ‘n vreugdevolle gemeenskap met God en sy kinders (v.3, Handelinge 2:42).  Die ware gelowige soek God nie soos ‘n verhewe Kersvader vir wat Hy kan gee nie.  Ons soek Hom vir Homself.  Howell Harris was ‘n tydgenoot van die bekende 18de-eeu evangelis, George Whitefield.  Arnold Dallimore beskryf die maande kort na sy bekering soos volg:

 

‘Harris’s knowledge of Divine things during these days was small. He simply knew he loved the Lord and wanted to love Him more, and in this pursuit he sought out quiet places where he could be secluded with Him in prayer.  One of his favourite retreats was the church at Llangasty – the village in which he then taught school – and on one occasion shortly after his conversion he climbed into its tower to be the more alone with the Lord.  There, as he remained in intercession for some hours, he experienced an overwhelming sense of the presence and power of God.  That lonely church tower became to him a holy of holies, and he afterwards wrote,

 

I felt suddenly my heart melting within me, like wax before the fire, with love to God my Saviour; and also felt, not only love and peace, but a longing to be dissolved [to die] and be with Christ. There was a cry in my inmost soul which I was totally unacquainted with before, “Abba Father!”… I knew that I was His child, and that He loved and heard me.  My soul being filled and satiated, cried, “It is enough!  I am satisfied!  Give me strength and I will follow Thee through fire and water!”’[3]

 

Iemand wat hierdie gemeenskap soek, sal ontslae raak van die sonde wat dit verhinder (v.6-7). God en alles wat Hy is (heilig, soewerein, liefde, alwys, ewig, alomteenwoordig, regverdig, alwetend, almagtigtig, onveranderlik, getrou, barmhartig, roemryk, ens.) word nou die oseaan waarin jy swem en die lug wat jy inasem.

 

Enige goeie pa geniet dit as sy kind opgewonde is om die naweek saam met hom in die Drankensberge te wees. Net so geniet God dit as ons Hom geniet, en soek Hy gemeenskap met ons.

 

Verbly jou in sy evangelie

Die sig van ‘n mooi sonsondergang, die smaak van ‘n sagte beesfillet met sampioensous, die melodie van mooi musiek bring vreugde.  Tog vind jy eers volkome vreugde as jy vir iemand daarvan vertel, en hulle ook daarin deel.  So ook is ons vreugde nie volkome as ons net sien hoe wonderlik die Seun van God is nie (v.1-2).  Om volkome bly te wees moet ons vir ander daarvan vertel, sodat hulle saam met ons gemeenskap kan geniet en in ons vreugde kan deel (v.3-4, 1 Tessalonisense 3:8-9).

 

Johannes is soos ‘n vulkaan wat nie meer kán binne bly nie: hy móét eenvoudig uitroep hoe wonderlik Jesus is.  Hy moet soveel as moontlik mense kry om God saam met hom te prys en te geniet (v.3-4).

 

Johannes het van hierdie historiese Jesus gepreek en geskryf (v.2-4). Net soos wat hy Jesus se woorde gehoor het, kan ander dit deur hom hoor (v.3).  Dit is nie dat Johannes dit eerstehands gehoor het, en ander dit tweede- of tiendehands kry nie.  As God ‘n sondaar se oë en ore vir die evangelie oopmaak, hoor hy nie net die prediker se stem nie, maar die Lewende Woord, Jesus self (v.1).  Hierdie evangelie-waarhede in die Skrif wek ‘n volle blydskap in die een wat dit hoor, sowel as in die een wat dit preek (v.4).  Hulle deel in mekaar se blydskap (vgl. Johannes 4:36).

 

Verbly jou in sy evangelie. Hoe doen jy dit?  Erken en bely dat jy jouself liefhet met jou hele hart, jou hele siel, al jou krag, en jou hele verstand.  Jy leef vir jouself.  Jy gebruik ander en trap op hulle om bo uit te kom.  Jy gee nie om vir God wat vir jou asem gee nie, en jy voel ‘n veer vir ander.  Al wie vir jou saak maak is jy self, asook dié wat jou nie teëstaan in jou doel om jouself te bevorder nie.

 

Voel skaam voor God wat jou bose hart ken en jou nie uitgewis het nie, maar wat jou liefhet en die straf wat jy verdien op Homself geneem het aan die kruis. Laat sy bloed jou skuldige gewete, jou swart hart, en jou sondige rekord skoon was.  Geniet sy goedheid en liefde, nou en vir ewig in die hemel (v.3-4).  Sê saam met Dawid:  “in your presence there is fullness of joy; at your right hand are pleasures forevermore.” (Psalm 16:11, ESV).  Moenie dink die evangelie is net vir ongelowiges nie, maar verbly jou in sy evangelie al is jy vir 20 jaar reeds ‘n Christen (v.4).

 

Hoekom moet jy jou in die evangelie verbly? Die Bybel beveel dit:  “verlustig jou in die HERE; dan sal Hy jou gee die begeertes van jou hart.” (Psalm 37:4).  “Verbly julle altyd in die Here; ek herhaal:  Verbly julle!” (Filippense 4:4).  Petrus praat van Jesus “in wie julle, al sien julle Hom nou nie, tog glo en julle verbly met ‘n onuitspreeklike en heerlike blydskap” (1 Petrus 1:8).  Só som C.S. Lewis dit op:  ‘It is a Christian duty, as you know, for everyone to be as happy as he can.’[4]

 

Omtrent twee jaar gelede het ek in ‘n tydskrif gelees van ‘n afgetrede ds. wat gesê het hy was vir jare mislei oor Jesus. ‘Ek besef nou dat daar nooit eers ‘n historiese Jesus bestaan het nie,’ het hy gesê.  Is dit nie vreemd dat mense die liberale teoloë en ateïste glo wat 2000 jaar ná Jesus leef, maar die getuienis verwerp van mense wat Hom gesien, gehoor, en aangeraak het?  Mense glo nie wat die Bybel sê oor wat 2000 jaar terug gebeur het nie, maar hulle glo wat wetenskaplikes sê oor wat 4.6 biljoen jaar gelede gebeur het.  Ek verkies om my by die Bybel te skaar.  Ek het die historiese Jesus ontmoet, en weet ek sal Hom eendag met my eie oë sien.

[1] N.R. Needham, 2000 Years of Christ’s Power: Part 1, pp.65-66, 94-103

[2] The Confessions of Saint Augustine, Whitaker House, NEW KENSINGTON, 1996, p.11

[3] Arnold Dallimore, George Whitefield, p.239

[4] John Piper, Desiring God, p.94

Ek glo in die opstanding!

Empty tomb

Ek het gehoor hoe ‘n radio-omroeper vir Prof. Julian Müller van Tukkies vra of hy in Jesus se opstanding glo. Sy antwoord was: ‘Ek sê elke Sondag met groot vrymoedigheid die apostoliese geloofsbelydenis op: “Ek glo…in Jesus Christus…wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is…wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode…” Wat hy nié gesê het nie, is dat hy nie in Jesus se liggaamlike opstanding glo nie. Soos ander liberale teoloë glo hy dat Jesus in sy hart opgestaan het.

 

Volgens Paulus is iemand wat Jesus se liggaamlike opstanding ontken, glad nie eers ‘n Christen nie (1 Korintiërs 15:2, 14, 17). In 1 Korintiërs 15:1-11 bespreek hy Jesus se kruisdood vir ons sondes, sy begrafnis, en sy opstanding as die hart van die Christelike geloof.

 

Die kerk (v.1-2)

Waldo kry lewe deur sy ouers se liefde vir mekaar. Sy ma dra hom vir nege maande. Van sy geboorte af totdat hy die huis verlaat, koester en versorg sy ouers hom. Op ‘n dag draai hy om en sê hulle is nie sy ouers nie. So ontken hy nie net sy ouers nie, maar sy eie bestaan. En so is dit met Jesus se opstanding: daardeur lewe ons. ‘n Christen wat Jesus se opstanding ontken, ontken basies sy eie lewe en redding (v.14, 17).

 

As bewys van die opstanding, herinner Paulus die Korintiërs aan sy evangelie van die kruis en die opstanding (v.1, 2 Timoteus 2:8). Enige ander evangelie was nie net ‘n vals evangelie nie, maar geen evangelie nie (Galasiërs 1:6-9). Die Korintiërs het hierdie evangelie van Jesus se kruisdood en opstanding in hulle harte ontvang, en is daardeur verander (v.1). Hulle het vasgestaan op hierdie rots (v.1, Romeine 5:2, 1 Petrus 5:12). God was besig om hulle deur hierdie evangelie te red (v.2). Die Griekse teks gebruik ‘n voortdurende tydsvorm en sê nie net dat God hulle gered het nie, maar dat Hy besig was om hulle te red. Hulle siele was nog nie volmaak nie, en hulle liggame was nog nie verlos nie (1 Johannes 3:2, Romeine 8:23). God red almal wat hierdie evangelie tot die einde toe vashou (v.2, Hebreërs 3:14). Almal wat nie volhard nie, het verniet geglo (v.2). Hulle geloof is vals soos die duiwel s’n (Jakobus 2:19). Die Korintiërs se opgestane siele was ‘n bewys van Jesus se opgestane liggaam (Efesiërs 2:1, 5).

 

Die Skrif (v.3-4)

Stuart Olyott vertel hoe God hom gered het toe hy uitvind dat Jesaja 53 700 v.C. geskryf is. Jesaja se akkurate profesie het hom oortuig dat dit waar is. Dis wat Paulus bedoel as hy sê dat Jesus se kruisdood en opstanding volgens die Skrifte is (v.3-4, vgl. Romeine 1:2, 3:21, Lukas 24:25-27, 44-47).

 

Volgens Paulus is niks belangriker as die evangelie nie (v.3). Daarom moet die Korintiërs daaraan vashou. Die evangelie van Jesus se kruisdood en opstanding kom nie uit Paulus se verbeelding nie – dit kom direk van God af (v.3, 11:23, Galasiërs 1:11-12). Paulus het dit eenvoudig soos ‘n getroue ambassadeur of posman afgelewer. Wat is die inhoud van die evangelie?

 

[1] Christus het vir ons sondes gesterf volgens die Skrifte (v.3).

 • Christus beteken Messias of Gesalfde.
 • Jesus het vir ons gesterf. Hy het dus ‘n plaasvervangende soendood gesterf en ons straf gedra (Jesaja 53:4-6, 10, Romeine 3:25). Jesus het nie net gesterf om ‘n voorbeeld van opoffering daar te stel nie.
 • Jesus het vir ons gesterf – vir sy kerk, sy skape, sy vriende (Johannes 10:11, 15:13, Handelinge 20:28, Efesiërs 5:25).
 • Jesus het vir ons sondes gesterf: al ons sonde van die verlede, die hede, en die toekoms. Hy het gesterf vir ons sondige natuur, asook vir ons sondige woorde, denke, en dade.
 • Jesus het vir ons gesterf volgens die Skrifte. Verskeie Ou Testament tekste het sy soendood voorspel (Genesis 3:15, Jesaja 53, Eksodus 12, Genesis 22, Daniël 9:24, 26, Sagaria 3:9, Psalm 22, 69, die Ou Testament offers). Die evangelie was nie ‘n plan-B nie, maar was nog altyd deel van God se raadsplan (Handelinge 2:23).

[2] Hy is begrawe (v.4).

 • Jesus se begrafnis het gewys dat Hy regtig dood was (Johannes 19:38-42). Die water en bloed uit sy sy het dit ook gewys (Johannes 19:33-35). As jy sy begrafnis ontken, kan jy ook sy opstanding ontken.
 • Dit is presies wat die Moslems doen. Hulle sê dat Jesus nie regtig dood was nie. Party glo Judas het in sy plek gesterf. Die Qur’an sê: ‘That they said (in boast), ‘We killed Christ Jesus the son of Mary, the Messenger of Allah’; – but they killed him not, nor crucified him. Only a likeness of that was shown to them. And those who differ therein are full of doubts, with no (certain) knowledge. But only conjecture to follow, for of a surety they killed him not: – Nay, Allah raised him up unto Himself’ (Sura 4:157-158).

 

[3] Jesus is opgewek op die derde dag volgens die Skrifte (v.4).

 • Hy is opgewek deur die Vader (Handelinge 2:24, 3:15, Romeine 6:4).
 • Hy is opgewek op die derde dag. Dit bewys Hy was regtig dood en nie maar net bewusteloos nie.
 • Hy is opgewek volgens die Skrifte (sien Psalm 16:10, Handelinge 2:25-32, Jesaja 53:10-12, Matteus 12:40).

 

Die ooggetuies (v.5-7)

In 2014 het die Oscar Pistorius saak opspraak gemaak. Die hof en die publiek was onseker en kon nie met 100% sekerheid sê dit was kwaadwillige moord nie. Gestel daar was 500 + ooggetuies wat een vir een noukeurig ondervra is, en almal dieselfde storie gegee het. Die hof sou onmoontlik kon sê dat almal lieg. Kan dit wees dat 500+ getuies oor Jesus opstanding gelieg het? Dit is baie onwaarskynlik.

 

Die graf was leeg. Jesus het aan baie mense verskyn. Alhoewel Jesus eerste aan die vroue verskyn het, noem Paulus dit nie, omdat hy meerendeels van die amptelike getuies praat (vgl. Handelinge 1:8, 21-22, 10:40-41).

 

[i] Jesus het aan Cefas of Petrus verskyn (v.5, Johannes 1:43, Lukas 24:34). Petrus was die leier, maar Jesus het ook aan hom verskyn omdat Petrus Hom verloën het. Jesus wou Hom gerusstel en vergewe.

 

[ii] Jesus het aan die twaalf verskyn (v.5, Johannes 20:19-29). Judas en Tomas was nie daar nie, maar ‘die twaalf’ is ‘n generiese term (byna soos ons kan praat van die Springbok vyftiental – selfs as iemand ‘n geelkaart gekry het, en daar net veertien spelers op die veld is).

 

[iii] Jesus het gelyk verskyn aan meer as 500 (v.6). Party van hulle het al geslaap. Paulus verwys na die dood as slaap. Hierdeur impliseer hy dat hulle weer sal wakker word – op die laaste dag. Die meeste van hulle het egter nog gelewe en kon ondervra word (v.6).

 

[iv] Jesus het aan Jakobus verskyn (v.7). Paulus verwys waarskynlik na Jesus se halfbroer (Matteus 13:55). Voor Jesus se opstanding het Jakobus nie in Hom geglo nie (Markus 3:21, 31-35, Johannes 7:5). Ná hierdie verskyning het hy geglo (Handelinge 1:14). Hy het later die leier van die kerk in Jerusalem geword (Handelinge 12:17, 15:13, 21:18, Galasiërs 1:19, 2:9). Dis hý wat die Jakobus-brief geskryf het (Jakobus 1:1).

 

[v] Jesus het aan al die apostels verskyn (v.7). Paulus verwys seker hier na Jesus se verskyning net voor sy hemelvaart (Handelinge 1:4-11).

 

Paulus (v.8-10)

‘n Man in Nelspruit het vir my vertel dat Jesus in sy stiltetyd aan hom verskyn het. Ek dink dat hy en ander wat so sê ego-sentries is. Paulus het gesê dat hy die laaste een is aan wie Jesus verskyn het (v.8). Maar hoekom glo ons nie Paulus was mal nie? Die rede is omdat hy een oomblik vir Jesus gehaat en Hom vervolg het, en Hom die volgende oomblik liefgehad en sy lieflike Naam verkondig het. Almal het geweet sy ervaring was eg. “hulle het net gehoor: hy wat ons vroeër vervolg het, verkondig nou die geloof wat hy vroeër besig was om uit te roei. En hulle het God verheerlik in my.” (Galasiërs 1:23-24). Die skielike en radikale verandering in sy lewe het gewys hy was nie dronk toe hy gesê het hy’t vir Jesus gesien nie.

 

Jesus het heel laaste aan Paulus verskyn (v.8, 9:1). Hy was soos ‘n miskraam of ‘n aborsie (v.8, Gk.): hy was dood en het toe nuwe lewe gekry! Kan ‘n dooie Verlosser geestelike lewe in ‘n sondaar se hart gee? Die opgestane Jesus het vir Paulus op die Damaskuspad gered (Handelinge 9).

 

Paulus het God se kerk vervolg (Handelinge 26:9-11). Daarom was hy die minste van die apostels, onwaardig om ‘n apostel te wees (v.9, vgl. Efesiërs 3:8, 1 Timoteus 1:15). Sy redding en apostelskap was pure genade (v.10). Hierdie genade aan hom was nie tevergeefs nie: hy het dit spandeer om oral te vertel hoe wonderlik Jesus is (v.10). Dis byna soos ‘n kind wat sakgeld by sy pa kry, en dit gebruik om ‘n geskenk vir sy pa te koop.[1]

 

Paulus het harder gewerk as die res van die apostels (v.10). Hy het in ‘n kort tyd meer bereik (Romeine 15:17-19), en het meer lyding verduur (2 Korintiërs 11:23). Paulus is nie arrogant nie, maar sê dat hy dit deur die genade van God gedoen het (v.10, 1:31, 4:7, Kolossense 1:29, 2 Korintiërs 3:5). Hy klink omtrent soos Charles Spurgeon. Hy het partykeer 18 ure per dag gewerk. Toe David Livingstone vir hom vra hoe hy dit regkry om twee mense se werk te doen, het hy gesê: ‘You have forgotten there are two of us!’[2] As God vir ‘n ‘miskraam’ soveel lewe en krag kan gee, kan Hy sekerlik dooies ook opwek.

 

Die apostels se prediking (v.11)

My oom het ‘n goeie algemene kennis. Toe hy in Engeland gebly het, was daar ‘n inbel program. Die omroeper het gevra wie ‘n beter veelsydige krieketspeler is tussen Andy Flinthoff van Engeland en Jacques Kallis van Suid-Afrika. Natuurlik het die Engelse ingebel en gesê dis Flinthoff. My oom het ingebel, die statistiek vir die omroeper gelees, en gesê dis Kallis. ‘Tipies Suid-Afrikaner!’ het die omroeper gesê.

 

Paulus was nie iemand op die buitewyke wat sy eie idees gepreek het nie. Die ‘statistiek’ het gewys dat al die apostels hierdie opstandingsboodskap gepreek het (v.11, 3-4). En dit was hierdie evangelie wat die Korintiërs se lewens verander het (v.11, 3-4).

 

Hoe moet ons vandag se teks toepas? Staan vas as ateïste, liberale teoloë, en Moslems Jesus se opstanding aanval (v.1). Deur die eeue het baie mense sy opstanding aangeval, maar nog niemand kon dit verkeerd bewys nie. Volgens liberale teoloë het diewe sy liggaam gesteel. Maar die wagte, die verseëlde graf (Matteus 27:62-66), en die netjiese-gevoude grafklere (Johannes 20:6-7) bewys dat dit nie diewe kon wees nie. Ander sê dat honde sy liggaam opgeëet het. Maar sy begrafnis (Matteus 27:57-61) bewys hierdie teorie verkeerd. In die Bybel was dit vervloekte mense wie se lyke deur honde geëet is (1 Konings 14:11, 2 Konings 9:35-37).

 

Liberale teoloë – net soos die Ou Apostels – sê dat Jesus in ons harte opgestaan het. Maar daar was getuies wat Hom gesien en aan Hom geraak het; Hy het voor hulle oë geëet (1 Johannes 1:3, Johannes 20:27, Lukas 24:36-43).

 

En wat van die leë graf: hoekom kon niemand tóé of nóú navore kom met sy liggaam om evangeliese Christene stil te maak nie? Hulle sê dat die dissipels sy liggaam gesteel het (Matteus 28:11-15). Maar die dissipels het nie geglo toe die vroue vir hulle gesê het Hy’t opgestaan nie (Lukas 24:11, 22-24). Die vroue self het graf toe gegaan om sy lyk te versorg – hulle het nie ‘n leë graf verwag nie (Lukas 24:1, Johannes 20:13).

 

Ateïste sê dat die opstanding nie wetenskaplik bewys kan word nie (so asof evolusie kan). Maar kan jy wetenskaplik bewys dat Julius Caesar bestaan het? Hoe? Jy kan nie. Die getuienis van ander bevestig die geskiedenis.

 

Wat dan van die ooggetuies wat die opgestane Jesus gesien het? Kan dit gebeur dat 500 ooggetuies halusineer (v.6)? Die moontlikheid is skraal. Maar selfs as dit was, sit ons nog met ander getuies en verskynings (v.5, 7, Handelinge 1:3). Dit is onmoontlik dat soveel verskillende mense op verskillende tye en plekke almal gehipnotiseer was. As hierdie mense die storie opgemaak het, sou iemand se gewete hom gepla het; êrens sou iemand homself vasgelieg het. Hoekom sou talle Christene in die geskiedenis gesterf het vir iets wat hulle geweet het ‘n leuen is?

 

Ateïste, liberale teoloë, en Moslems sê: ‘Die Skrif se getuienis is nie waar nie –die dokumente is vervals.’ Ons antwoord: Josefus het ‘n kort tydjie na Jesus geleef. Hy het ‘n geskiedenis van die Jode geskryf. Vandag is daar nege Griekse manuskripte wat 900-1100 jaar ná Josefus oorgeskryf is. Tog glo ons dís eg. Daar is meer as 5000 Griekse manuskripte van die Nuwe Testament. In 1934 het C.H. Roberts ‘n fragment uit Johannes-evangelie ontdek. Dit is tussen 100-150 n.C. oorgeskryf; ‘n paar dekades nadat Johannes geskryf het.[3]

 

Moenie val asof Moslems, liberale professors, en National Geographic ‘bewys’ het dat die Nuwe Testament manuskripte vervals is nie. Ons kant van die skaal weeg baie swaarder. Buitendien het ons nie slim professors nodig om die opstanding te bewys nie. Die evangelie en die Bybel is genoeg: dit is die krag van God (Romeine 1:16, Hebreërs 4:12).

 

Ateïste en liberale teoloë sê: ‘Die misterie kultusse praat van gode wat sterf en weer opstaan. Christene kry hulle idees oor die opstanding hiér.’ Ek antwoord: Geen heidense god het vir ander gesterf, vir hulle sondes gesterf, eens en vir altyd gesterf, vrywillig gesterf, of in oorwinning gesterf nie. Daar is geen bewyse dat enige van die misterie godsdienste se gode opgestaan het soos Jesus nie.[4]

 

Ateïste sê Christene glo in die opstanding omdat hulle wil. Wat ek tot nou toe gesê het bewys dat die opstanding op feite gebasseer is. Buitendien sny die argument beide kante toe. Christene kan ook sê dat ateïste God se bestaan ontken, omdat hulle nie in Hom wíl glo nie.

 

Geloof in die evangelie van die kruis en opstanding is nie ‘n blinde sprong in die donker nie. Ons sê nie: ‘Ons hoop maar dis waar!’ nie. Die Christelike geloof is gebasseer op geskiedkundige feite (v.3-4). Hou op om die opstanding te verwerp, omdat jy soos ‘n skaap volg wat ander oor Jesus sê. Ondersoek dit vir jouself. Lees die vier Evangelies en jy sal sien dis waar.

 

Die wêreld ontken nie die opstanding omdat die feite ontbreek nie. Hulle weet as hulle dit erken, moet hulle hul sonde los en die knie buig voor Jesus. Los jou sonde. Glo dat Jesus vir sondaars gekruisig is en dat Hy opgestaan het uit die dood. Glo sy beloftes dat Hy dié red wat hulle bekeer, in Hom hoop, en op Hom vertrou.

 

Hoekom moet jy vasstaan m.b.t. die opstanding? Die hemel en die hel is op die spel. As jy die opstanding verwerp, sal jy in jou sondes sterf (v.2, 17).

 

Soos Paulus, het Ferdie Mulder in 2001-2006 by TUKS gestry vir die waarheid van Jesus se liggaamlike opstanding. Hy het geweier om die dosente te glo wat dit ontken het (v.12). Hy het die prys betaal en is in 2006 geskors.

 

Daar is dominees en kerke in Kempton Park wat die opstanding ontken. Dalk werk sommige van hulle lidmate saam met jou. Of hulle kinders is saam met jou kinders op skool. Mag die Heilige Gees 1 Korintiërs 15:1-11 in jou hart vas sement, sodat jy nie saam met hulle verwar word nie. Mag jy vreesloos van die opgestane Jesus getuig.

[1] David Garland, Baker Exegetical Commentary on the New Testament: 1 Corinthians, p.694

[2] John Piper se audio-biografie oor die lewe van Charles Spurgeon. Lees dit by www.desiringGod.org

[3] Lee Strobel, The Case for Christ, pp.77-80

[4] Ronald Nash, www.equip.org/PDF/DB109.pdf, pp.6-8

Jesus en vandag se profete

Sheep howling like wolf

In die moderne kerk val mense vir vals lering soos visse val vir ‘n wurm op ‘n hoek.  Ek het by geleentheid vir mense blatante valsheid in boeke en preke uitgewys.  Hulle het dit weggepraat en gemaak asof die boek of preek reg is en die Bybel verkeerd.  Deuteronomium 18:15-22 sê ons moet God se Woord bo mense s’n stel.

 

Jesus die ware Profeet (v.15-19)

Het jy al die klein swart boks op jou laptop se kabel gesien?  Waarvoor is dit?  Dié boksie verander die 220V wat uit jou muurprop kom, na die 18V wat jou rekenaar nodig het om te werk.  Dit verander die wisselstroom van jou huis se krag na die direkte stroom van batterykrag.  As jy 220V uit die muurprop na jou rekenaar toe gelei met ‘n kabel sonder dié boks, sal jy jou rekenaar blaas.

 

So is dit met God.  As Hy direk met jou praat sal jy sterf (Eksodus 20:19).  Daarom het Hy profete gestuur.  Uiteindelik het Hy self as Profeet aarde toe gekom.  Jesus is die Middelaar wat tussen ons en die Vader staan om God se Woord na ons toe te bring.

 

God wou nie hê sy volk moes na towenaars, hekse, toordokters, palmlesers, en afgode toe draai om sy wil te ken nie (v.9-14, 1 Samuel 28).  Daarom het God vir hulle profete soos Moses gestuur.  Uiteindelik sou Hy die groot Profeet, die Messias, stuur (v.15).  Let op hoe die Nuwe Testament van Jesus as ‘n profeet praat, en soms as dié Profeet (verwysend na Deuteronomium 18):

 

 • “En toe Jesus in die streke van Cesaréa-Filippi kom, vra Hy sy dissipels en sê: Wie sê die mense dat Ek, die Seun van die mens, is? En hulle antwoord: Sommige Johannes die Doper, en sommige Elía, en ander Jeremia of een van die profete.” (Matteus 16:13-14).
 • “En die skare sê: Dit is Jesus, die profeet, van Násaret in Galiléa.” (Matteus 21:11).
 • “En hulle het probeer om Hom in hulle mag te kry, maar hulle was bang vir die skare, omdat dié Hom vir ‘n profeet gehou het.” (Matteus 21:46).
 • “En vrees het almal aangegryp terwyl hulle God verheerlik en sê: ‘n Groot profeet het onder ons opgestaan; en: God het sy volk besoek.” (Lukas 7:16).
 • “En Hy sê vir hulle: Watter dinge? En hulle antwoord Hom: Die dinge aangaande Jesus, die Nasaréner, wat ‘n profeet was, kragtig in werk en woord voor God en die hele volk;” (Lukas 24:19).
 • “Die vrou sê vir Hom: Here, ek sien dat U ‘n profeet is… Die vrou sê vir Hom: Ek weet dat die Messías kom, Hy wat Christus genoem word. Wanneer Hy kom, sal Hy ons alles verkondig. Jesus sê vir haar: Dit is Ek wat met jou spreek!” (Johannes 4:19, 25-26).
 • “Filippus het Natánael gekry en vir hom gesê: Ons het Hom gevind van wie Moses in die wet en ook die profete geskrywe het: Jesus, die seun van Josef van Násaret… Maar as julle Moses geglo het, sou julle My glo, want hy het van My geskrywe.” (Johannes 1:46, 5:46). Dié verse verwys terug na Deuteronomium 18.
 • “Toe die mense dan die teken sien wat Jesus gedoen het, sê hulle: Hy is waarlik die profeet wat in die wêreld sou kom.” (Johannes 6:14, vgl. 1:21, 25).
 • “Baie van die skare het, toe hulle die woord hoor, gesê: Hy is waarlik die profeet.” (Johannes 7:40).
 • “Weer sê hulle vir die blinde man: Jy, wat sê jy van Hom, aangesien Hy jou oë geopen het? En hy antwoord: Hy is ‘n profeet.” (Johannes 9:17).
 • Petrus én Stefanus verwys na Jesus as die Profeet van wie Moses gepraat het: “Want Moses het tot die vaders gespreek: Die Here julle God sal vir julle ‘n Profeet verwek uit julle broeders net soos ek is; na Hom moet julle luister volgens alles wat Hy met julle sal spreek. En elke siel wat nie na dié Profeet luister nie, sal uit die volk uitgeroei word… Dit is dié Moses wat aan die kinders van Israel gesê het: Die Here julle God sal vir julle ‘n Profeet verwek uit julle broers net soos ek is; na Hom moet julle luister.” (Handelinge 3:22-23, 7:37).

 

In watse opsig sou die Profeet soos Moses wees (v.15)?  Volgens Eksodus 20:19 het Moses as Middelaar tussen God en die volk gestaan.  Die Profeet sou ook as Middelaar staan om God se Woord aan die volk te bring (1 Timoteus 2:5).  Moses het gesê dat dié Profeet een van hulle volksgenote of broers sou wees (v.15).  Dit is dus duidelik dat die Profeet ‘n Jood en ook volkome mens sou wees (Romeine 9:5, Johannes 4:22).  Omdat God die Profeet sou stuur, moes die volk na Hom luister (v.15).  In die Nuwe Testament het God van Hom gesê:  “Dit is my geliefde Seun in wie Ek ‘n welbehae het.  Luister na Hom!” (Matteus 17:5).

 

Toe God die wet by Horeb gegee het, het die volk gebewe.  Die aarbewing, vuur, en donderslae was vir hulle te erg (v.16).  So beskryf Moses dit:

 

“En toe julle die stem uit die duisternis hoor, terwyl die berg met vuur brand, het julle na my toe aangekom, al die hoofde van julle stamme en julle oudstes, en gesê:  Kyk, die HERE onse God het ons sy heerlikheid en sy grootheid laat sien, en ons het sy stem uit die vuur gehoor; vandag het ons gesien dat God met die mens spreek en hy in die lewe bly.  Maar waarom moet ons nou sterwe?  Want hierdie groot vuur sal ons verteer.  As ons die stem van die HERE onse God nog langer hoor, sal ons sterwe.  Want wie is daar van alle vlees wat die stem van die lewende God uit die vuur hoor spreek het soos ons en in die lewe gebly het?  Gaan ú naderby en hoor alles wat die HERE onse God sal sê; dan kan ú ons alles meedeel wat die HERE onse God met u sal spreek, en ons sal dit hoor en doen.  En die HERE het die stem van julle woorde gehoor toe julle met my gespreek het.  Toe sê die HERE vir my:  Ek het gehoor die stem van die woorde van hierdie volk wat hulle met jou gespreek het; dit is alles goed wat hulle gespreek het.” (5:23-28).

 

God het ‘n profeet gegee soos hulle gevra het.  Moses was die eerste, maar later sou God ook die groot Profeet stuur (v.17-18a).  Dié Profeet sou in God se Naam – met God se gesag – praat (v.18).  Weereens wys die Nuwe Testament hoe Jesus Gód se woorde spreek:

 

 • “uit Myself doen Ek niks nie; maar net wat my Vader My geleer het, dit spreek Ek.” (Johannes 8:28).
 • “Want Ek het nie uit Myself gespreek nie; maar die Vader wat My gestuur het, Hy het My ‘n gebod gegee wat Ek moet sê en wat Ek moet spreek. En Ek weet dat sy gebod die ewige lewe is. Wat Ek dan spreek—net soos die Vader vir My gesê het, so spreek Ek.” (Johannes 12:49-50).
 • “alles wat Ek van my Vader gehoor het, [het Ek] aan julle bekend gemaak” (Johannes 15:15).
 • In Johannes 17:8 bid Jesus: “Want die woorde wat U My gegee het, het Ek aan hulle gegee”.
 • Paulus praat van die Woord van God (die Bybel) en die evangelie as ‘die Woord van Christus’ (Kolossense 3:16, Romeine 10:17).

 

Wie dan aan Jesus ongehoorsaam is, is ongehoorsaam aan God.  God sal hom straf.  “En die man wat nie luister na my woorde wat Hy in my Naam spreek nie, van hom sal Ek self rekenskap afeis.” (v.19).  “Pas op dat julle Hom wat spreek, nie afwys nie; want as húlle nie ontvlug het nie wat Hom afgewys het toe Hy op aarde ‘n goddelike waarskuwing gegee het, veel minder óns wat ons van Hom afkeer nou dat Hy uit die hemele spreek.” (Hebreërs 12:25).

 

Dit is reg om op Jesus se Priesterlike amp te fokus; om Hom te erken as jou Verlosser.  Maar moet dit nie ten koste van sy Profetiese amp doen nie.  As Profeet is Hy groter as Moses (Hebreërs 3:3-6).  Moses moes sê:  ‘So spreek die Here’ (Eksodus 4:22).  Jesus kan sê:  ‘Ek sê vir julle’ (Matteus 5:28).  Jesus is die presiese afdruksel van God se wese, die afskynsel van sy heerlikheid (Hebreërs 1:3).  Hy spreek nie net God se Woord nie, maar is die Woord van God (Johannes 1:1, 14).  Hy openbaar die Vader aan ons (Johannes 1:18).  Wie Hom gesien het, het die Vader gesien (Johannes 14:9).  Moet dan nie dink die Vader is kwaai en Jesus gaaf nie.

 

Wanneer die Bybel van Jesus as ‘n Profeet praat, moet jy nie soos die liberale teoloë, Moslems, Buddhiste, en Samaritane (Johannes 4:25) dink Hy is net ‘n leermeester nie.  Hinduïsme kan voortbestaan sonder Krishna, Buddhisme sonder Buddha, en Islam sonder Mohammed.  Christenskap, egter, kan nie bestaan sonder Jesus as Profeet nie.  Hy is die openbaring van God; Hy is God.  In die tuin van Eden en dwarsdeur die Ou Testament het Jesus God aan die mens geopenbaar.  Selfs in die hemel sal dit Hý wees wat die Vader openbaar.

 

Gehoorsaam Hom (v.15).  Wie kan dit sonder die evangelie regkry (Romeine 8:7, Handelinge 28:26-28, 1 Korintiërs 2:14, Johannes 10:16, 1 Johannes 4:6)?  Jy moet jou van jou sonde bekeer en glo dat Hy die enigste Verlosser is; dat Hy vir sondaars gesterf het en weer uit die dood opgewek is.  Moenie staatmaak op jou pogings, opregtigheid, of goeie werke nie.  Vertrou op Hom alleen.

 

Is jy gered?  Die Gees leer vir ons Jesus se woorde in die Bybel (Johannes 17:26, 16:13-15).  Lees daarom jou Bybel en vra dat die Heilige Gees jou sal help om te verstaan.  As jy die Bybel minag, dan minag jy die Profeet wat hierdie woorde gespreek het.  Laat ons eerder die woorde van God se Profeet eer deurdat ons dit lees, hoor, gehoorsaam en verkondig.  As jy nie na dié Profeet luister nie sal God jou oordeel (v.19).  “hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom.” (Johannes 3:36).

 

Vandag se vals profete (v.20-22)

Van 1982 tot 1990 het André Esterhuizen hom by die Kempton hospitaal voorgedoen as ‘n pediater.  Onder sy diagnose het ‘n hele paar babas skade gely en selfs gesterf.  In Mei 1992 het hy 18 jaar tronkstraf gekry.  Anders as vals pediaters word vals profete nie net vir 18 jaar gestraf nie.  Hulle verdien die ewige hel.  As jy hulle lering volg mag jy dalk saam met hulle gestraf word.  Daarom is dit baie belangrik dat jy hulle moet uitken.

 

Vandag is daar duisende selfaangestelde profete wat op hulle eie gesag sê:  ‘So spreek die Here’ (v.20, Jeremia 14:14, 23:25-32).  Om die volk teen valsheid te spaar, straf God hierdie vals profete met die dood (v.20, Jeremia 28:15-17).  Hoe sal jy die ware Profeet uitken as daar soveel vals profete is (v.21)?  ‘n Vals profeet se woorde word nie waar nie – hy verbeel hom dat God met hom gepraat het (v.22, 1 Konings 22:28).  Jy hoef nie sy profesieë te vrees nie, maar vrees die ware Profeet se Woord.

 

Hoe kan jy vals profete uitken?  Meet hulle aan die Bybel.  As jy dít doen sal daar mense wees wat sê jy blus die Heilige Gees.  Moet jou nie aan hulle steur nie.  Hier is ‘n paar kenmerke van vals profete:

 

[1] Hulle woord kom nie in detail uit nie (v.22).  Die man wat gesê het Jesus kom op 21 Mei 2011 was ‘n vals profeet.  Volgens die Mayan kalender moes die wêreld in Desember 2012 geeïndig het – nóg ‘n vals profesie.  Party mense hang Nostradamus se profesieë aan, maar hy was so vaag dat baie gebeure sy voorspellings kon ‘vervul’.  ‘n Vrou het eenkeer vir my vriend gesê dat die vier perde van Openbaring dié betrokke naweek in Pretoria se strate sou wees om die swart mense dood te maak.  Sy was ‘n vals profeet.  Benny Hinn het voorspel dat ‘n vuur die homoseksuele gemeenskap tussen 1994 en 1995 sou doodbrand.[1]  Sy woorde het nie waar geword nie.  Hy is ‘n vals profeet.  Die Sewendedag Adventistekerk se vals profetes, Ellen G. White, het gesê dat Jesus in 1850 sou terugkeer.[2]

 

[2] Soms bewerk die Here dit so dat die vals profeet se voorspelling waar word.  Baie mense volg dan die vals profeet.  Die Here doen dit om te toets of sy kinders getrou sal bly (13:1-5).  Hy wil nie hê ons moet agter die vals gode aanhardloop nie.  Talle mense word mislei, omdat iemand wonders doen of akkurate voorspellings maak.  Die vraag is:  lei hulle jou om die ware God se Woord te volg, of hardloop hulle agter demone aan (v.9-14)?  “En as hulle vir julle sê:  Raadpleeg die geeste van afgestorwenes en die geeste wat waarsê, wat piep en mompel—moet ‘n volk nie sy God raadpleeg nie; moet vir die lewendes die dooies gevra word?  Tot die wet en tot die getuienis!  As hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, is hulle ‘n volk wat geen dageraad het nie.” (Jesaja 8:19-20).

 

‘n Paar jaar terug het Jonathan Edward (nie Edwards nie) ‘n TV program aangebied waarin hy met die dooies gepraat het.  Voor sy bekering was Arthur Pink by spiritisme betrokke.  Hy sê dat hulle tafels in die lug laat sweef het en akkurate dinge oor jou familie en omstandighede kon sê.[3]  Pink sê:  ‘Many of the spirit-communicated messages were real, but they came not from the dead but from demons impersonating the departed.’[4]  Natuurlik weet die demone wat jy vir ontbyt gehad het en waar jou broer werk.  Maar die feit dat dié mense jou lei om vals gode te volg, wys dat hulle vals profete is.

 

‘n Man in Boksburg het in die kerk geprofeteer.  Later het dit uitgekom dat hy ‘n astroloog (‘n sterrewiggelaar) is.  Moenie val vir okkultiese speletjies of jou sterretekens in die Huisgenoot, net omdat dit redelik akkuraat is nie.  Benny Hinn het gesê dat hy sy salwing gekry het toe hy Kathryn Kuhlman en Aimee McPherson (twee dooie ‘profetesse’) se grafte besoek het.[5]  Deesdae kan radio Jacranda jou toekoms vir jou voorspel.  Pasop!

 

[3] Vals profete is geldgierig en seksueel losbandig (2 Petrus 2:14).  Dit is tragies dat baie Christene nie deur TBN se prosperity predikers kan sien nie.

 

[4] Vals profete verkondig ‘n vals Jesus (1 Johannes 4:2-3).  As hulle nie saam met die Jehova’s Getuies sy Godheid ontken nie, sê hulle saam met Joyce Meyer en Kenneth Copeland dat hy weergebore is, Satan se natuur aangeneem het aan die kruis, of vir ons sondes betaal het in die hel.[6]

 

Jesus is die groot Profeet.  Sy woorde is in die Bybel opgeteken; die fondasie is gelê (Efesiërs 2:20).  God het met ons kom praat deur sy Seun – ons het nie nog profete nodig nie (Hebreërs 1:1-2).  Die Skrif is genoegsaam (2 Petrus 1:3).  Die ‘profete’ wat sê dat God vandag nog geïnspireerde en nuwe openbarings gee, minag God se groot Profeet.  Hulle is besig om by die Bybel by te voeg.  God sal hulle oordeel (4:2, Spreuke 30:6, Openbaring 22:18-19).

 

John MacArthur het in ‘n preek gesê:  ‘Mense vra soms wat die grootste probleem in die kerk is.  Die antwoord maklik:  die onvermoeë om waarheid van valsheid te onderskei.’  Mense in die kerk word soos golwe van een vals lering na die volgende geslinger (Efesiërs 4:14).  Ons sal veilig wees as ons die woorde van God se Profeet glo, soos dit in die Bybel opgeteken is.

[1] Orlando Christian Center, 31 Desember 1989

[2] http://www.exadventist.com/Home/Prophet/tabid/55/Default.aspx

[3] Iain Murray, The Life of Arhur W. Pink, p.8

[4] Ibid, p.13

[5] Benny Hinn, Double Portion Anointing, Part #3, Orlando Christian Center, Orlando, Fla., April 7, 1991. From the series, Holy Ghost Invasion. TV#309, tape on file.

[6] Kenneth Copeland, What Happened from the Cross to the Throne, 1990, audiotape #02-0017, side 2 en Joyce Meyer, The most important decision you’ll ever make, pp.35-37